SZAKOSZTÁLYAINK

Államháztartási szakosztály

Az Államháztartási szakosztály újjáalakulásának a célja az államháztartási szférában dolgozó, azzal foglalkozó szakemberek szakmai fórumának biztosítása. Ennek érdekében a szakosztály törekszik szakmai előadások, konferenciák szervezésével, az egyetemeken való aktív jelenléttel, hallgatói versenyek rendezésével, gyakornoki programok kialakításával és különböző kutatások, publikációk támogatásával az államháztartási szegmens szerepének megerősítésére a hazai tudományos és gazdasági életben. A szakosztály tagjai köré szeretettel várják a kereskedelmi bankokban és a jegybankban, a minisztériumokban, azok háttérintézményeiben, az állami és önkormányzati vállalatokban és az önkormányzatoknál dolgozó szakembereket.

Az Államháztartási Szakosztály programjairól, rendezvényeiről bővebb információ a szakosztály önálló honlapján, a https://mktallamhaztartas.wordpress.com internetes oldalon található.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Banai Péter Benő
államháztartásért felelős államtitkár
Pénzügyminisztérium

Tiszteletbeli elnök:
Barcza György
igazgatósági tag
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank

Alelnök:
Baksay Gergely
közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgató
Magyar Nemzeti Bank

Titkár:
Plósz Dániel János
egyetemi oktató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tagok:
Adorján Richárd költségvetésért felelős helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium
Asztalos Viktor miniszteri főtanácsadó, Pénzügyminisztérium
Balog Ádám igazgatósági tag, Opus Global Nyrt.
Berczik Ábel államháztartási szabályozásért, humán- és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium
Bugár Csaba elnök, Magyar Államkincstár
György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kutasi Gábor egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
P. Kiss Gábor költségvetési kutatási főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank
Réz András vezérigazgató-helyettes, Államadósság-kezelő Központ Zrt.


Demográfiai szakosztály

A Demográfiai szakosztály megalakításának célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a népesség megmaradásának minden társadalmi szektort érintő szerepére. Az előjelzések azt mutatják, hogy a kormány intézkedései ellenére a népességfogyás nem állt meg, évente egy kisvárosnyi számú lakosság tűnik el az országból, ennek pedig számos feltárt és feltáratlan oka van. A gazdaság kiegyensúlyozott működéséről való gondolkodásban fontos előtérbe állítani a jövő nemzedékek megszületésének és felnevelésének szempontjait és folyamatát.

A Demográfiai szakosztály, munkatervének kialakításával párhuzamosan szeretné megtalálni a kapcsolódási pontokat az MKT már nagy hagyománnyal rendelkező szekcióival, különös tekintettel az Egészség- és egészségügy-gazdaságtani, a Fejlődésgazdaságtani szakosztály, a Gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti, a Kultúra-gazdasági és a Társadalom gazdaságtani szakosztály szakértőivel.

A szakosztály vezetése

Tiszteletbeli elnök:
Magyari-Beck István professzor

Elnök:
Benda József szocializációkutató

Társelnök:
Szoboszlai Attila közgazdász, szervezetfejlesztő

Titkár:
Sisakné Fekete Zsuzsa közgazdász, statisztikus

Elnökségi tagok:
ifj. Fekete Gyula statisztikus, szakközgazdász
László Tamás építészmérnök
Mádi László főiskolai tanár
Szabadkai Antal mérnök, közgazdász
Szarvas Zoltán projektmenedzser


Egészség- és egészségügy-gazdaságtani szakosztály

A szakosztály az általa szervezett szakmai konzultációk és konferenciák révén mind a közgazdász-, mind pedig az orvostársadalom körében bemutatja, hogy ezen erősen multidiszciplináris tudományág módszertana milyen kérdések megválaszolására és milyen területen alkalmazható sikeresen. A következő években az egészségügy várhatóan igen sok figyelmet kap majd, és kérdések egész sora merül majd fel olyan területeken, mint az egészségpolitika, a finanszírozás, a menedzsment, a tulajdonviszonyok, a költséghatékonyság, valamint az elemzés és az ellenőrzés. Ezek egy része esetén az egészségügy-gazdaságtan igen fejlett módszertannal, tudással rendelkezik.

A szakosztály várja a tagjai sorába a terület iránt érdeklődő szakembereket, PhD-hallgatókat és egyetemi hallgatókat egyaránt. A tagok színvonalas szakosztályi programokon vehetnek részt: többek között nemzetközi és hazai előadókkal zajló konferenciákon és kutatási programokban, amelyekről részletes információ a http://hecon.uni-corvinus.hu/corvinus.php?id=10 internetes oldalon szerezhető.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Péntek Márta
egyetemi tanár
kutatásvezető, Óbudai Egyetem
E-mail: pentek.marta@uni-obuda.hu

Titkár:
Brodszky Valentin
egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
E-mail: valentin.brodszky@uni-corvinus.hu


Ellenőrzési szakosztály

A gazdasági válság az audit szakmát is új kihívások elé állította. Megnövekedtek az elvárások az irányítás támogatása, a tanácsadói funkció kapcsán, általában véve megnőtt az ellenőrzés szerepe. Mind több tényező figyelembe vétele szükséges az ellenőrzési munkák végzése során – költségcsökkentés és hatékonyság mellett növekvő termelékenység, profitabilitás –, melyek kezelése jelentős kihívást jelent minden szektorban. Az audit szakma aktuális kérdései a proaktivitás fokozása, a hozzáadott érték megteremtése, az irányítás stratégiai támogatása és emellett elengedhetetlen a függetlenség megtartása.

A Szakosztály célja, hogy ingyenes előadásokat szervezzen tagjai számára a szakmát érintő aktuális problémákról, kérdésekről, továbbá fórumot biztosítson szakmai vitákra és személyes szakmai kapcsolatok kialakítására, ápolására.

Az MKT Ellenőrzési Szakosztályának céljai, tevékenysége:
– a szakmával kapcsolatos aktuális problémák feltárása, tisztázásának elősegítése viták révén;
– szakmai munkája révén hozzájárulni a szakma elismertségéhez;
– szoros együttműködés kialakítása a Magyarországon meglévő más ellenőrzési szervezetekkel, egyesületekkel;
– a szakma részére ingyenesen igénybe vehető előadások, viták biztosítása.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Zsakó Enikő
ügyvezetőigazgató-helyettes
OTP Bank Nyrt.
E-mail: ZsakoE@otpbank.hu

Titkár:
Lévai Tamás
belső ellenőrzési vezető
Unicredit Jelzálogbank Zrt.

Elnökségi tagok:
Boros Judit könyvvizsgálati partner
KPMG Hungária Kft
Gaidosch Tamás informatikai felügyeletvezető
Magyar Nemzeti Bank
Gajdos Márton ügyvezető igazgató
MKB Bank Zrt.
Gyarmatiné Csanda Tünde audit osztályvezető
Richter Gedeon Nyrt.
Gyepessy Ferenc osztályvezető
Fővárosi Vízművek Zrt.
Kollár Róbert igazgató
K&H Bank Zrt.
Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Németh Edit főosztályvezető
Nemzetgazdasági Minisztérium
Szöllősi Zoltán szenior menedzser
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.

 


Európai uniós szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Iván Gábor
az Európai Unió Tanácsa Általános Politikai Igazgatóságának igazgatója

Alelnök:
Becsey Zsolt
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének intézetvezető-helyettese, tudományos főmunkatársa, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi, külgazdaságért felelős államtitkára, volt európai parlamenti képviselő

Elnökségi tag:
Szijjártó Orsolya
ügyvezető partner, Inventio Consulting Kft.,
a Budapesti Corvinus Egyetem tanára,
Magyarország korábbi hollandiai nagykövete

Titkár:
Juhász Imre
vezető kormány-főtanácsos,tudásgazdasági referens
Innovációs és Technológiai Minisztérium

 


Fejlesztéspolitikai szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Baráth Etele (EGSZB)

Alelnökök:
Essősy Zsombor (MAPI Zrt.)
Heil Péter (Európai Parlament)

Titkár:
Szebeni Dávid (Enrawell Kft.)

Elnökségi tagok:
Krisán László (KAVOSZ Zrt.)
Szatmári Péter (Kodolányi János Egyetem)


Fejlődésgazdaságtani szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Trautmann László
egyetemi docens,
Budapesti Corvinus Egyetem Mikroökonónia Tanszék
E-mail: laszlo.trautmann@uni-corvinus.hu

Titkár:
Vertetics Ádám gazdasági igazgató,
OFA Nonprofit Kft.


Fenntarthatósági szakosztály

A szakosztály a jogi-szabályozási megfelelőség, az átláthatóság, az üzleti etika, a társadalmi felelősségvállalás, a hatékony működés-irányítás és nem utolsó sorban a környezeti fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartó tudásmegosztás (nyilvános rendezvények, hírlevelek, webes és közösségi és egyéb média megjelenések) szervezésével, a kapcsolódó képzési és minősítési programok koordinálásával, továbbá a szakmai szervezetekkel és az MKT társ-szakosztályokkal való együttműködéssel kívánja a felelős vállalatirányítás kereteiről és alkalmazásáról szóló nemzetközi szakmai és szabályozási kezdeményezéseket, illetve legjobb gyakorlatokat mind szélesebb körben ismertetni és terjeszteni.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Végh Richárd vezérigazgató,
Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Titkár:
Szarka Gábor szakmai titkár,
Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Elnökségi tagok:
Báger Gusztáv (Magyar Nemzeti Bank)
Bodzási Balázs (Budapesti Corvinus Egyetem)
Chaudhuri Sujit (Testnevelési Egyetem)
ifj. Chikán Attila (Alteo Nyrt.)
Hornung Ágnes (MKB Bank Nyrt.)
Kandrács Csaba (Magyar Nemzeti Bank)
Parragh Bianka (Magyar Nemzeti Bank, Óbudai Egyetem)
Szivek Norbert (MOL Nyrt.)
Vízkeleti Sándor (Amundi Zrt., BAMOSZ)
Windisch László (Központi Statisztikai Hivatal)
Zsembery Levente (X-Ventures, Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület)


Fintech és Pénzügyi Kultúra szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Pintér Éva

Budapesti Corvinus Egyetem

Alelnökök:
Kovács Levente
Magyar Bankszövetség

Reisz Róbert
CIB Bank Zrt.

Elnökségi tag:
Szombati Anikó
Magyar Nemzeti Bank

Titkár:
Bagó Péter
Budapesti Corvinus Egyetem


Gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Chikán Attila
egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Titkár:
Laczkó Tihamér

Elnökségi tagok:
Balatoni András (MNB)
Győrffy Dóra (PKE)
Horváth Ágnes (MOL Nyrt.)
Kónya István (BCE)
Palócz Éva (KOPINT-Tárki)
Szebeni Dávid (Enrawell Kft.)


Informatikai szakosztály

Az elmúlt években az MKT egyik legaktívabb és taglétszámában leginkább gyarapodó szakosztálya az informatikai szakosztály volt. Tagia közt nem csak a kimondottan informatikai vállalkozások munkatársai találhatók meg, hanem mindazok a közgazdászok is, akik munkájuk révén – többek közt a pénzügyi szektorban – napi szinten állnak kapcsolatban az informatikával. A szakosztály rendszeresen önálló szekcióval van jelen az MKT legnagyobb éves rendezvényein, a közgazdász-vándorgyűléseken.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Pongrácz Ferenc
innovációért felelős ügyvezető igazgató,
Tungsram-csoport

Titkár:
Szűcs László
operatív igazgató
Nord-Paper cégcsoport

Marketing-, PR- és rendezvényekért felelős vezető:
Juhász Katalin (MKT IB, Magyar Nemzeti Bank),

Elnökségi tagok:
Bertalan Zsolt (MVM Zrt.)
Csath Magdolna (NKE, PPKE)
Fehér Péter (BCE)
Kovács Vilmos Levente (Simplexion Kft.)
Kuthy Antal (E-Group ICT Software Zrt.)


Ingatlanpiaci szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Pázmány Balázs
igazgatósági elnök,
ERSTE Alapkezelő Zrt.

Titkár:
Gálfi Anita
ingatlan-alapkezelési vezető,
Erste Alapkezelő Zrt.


Ipari és vállalkozási szakosztály

Ipari és Vállalkozási Szakosztály a Magyar Közgazdasági Társaság egyik legrégebbi szakosztálya, az 1960-as évek óta működik. Az MKT budapesti szervezetei közül mindig is nagy súllyal foglalkozott vállalati, mikroökonómiai témákkal és mint elnevezéséből is kitűnik, különös figyelmet kíván fordítani a vállalkozói gondolkodás és aktivitás helyzetének, erősítésének kérdéseire. Tagjaink száma jelenleg 400 fő.

A Szakosztály hagyományosan szervez kisebb és nagyobb rendezvényeket. Témáink többek között az ipar, az iparfejlesztés, illetve vállalataink és eredményességük növelésének időszerű kérdései. 2002-2005 között a Szakosztály összesen 17 szakmai programot (konferenciákat, vitadélutánokat, gyárlátogatásokat) és egy felmérést szervezett. Más szakosztályok, szervezetek tagjait is rendszeresen meghívjuk rendezvényeinkre és ezek is szívesen látják tagjainkat nyilvános rendezvényeiken.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Kozma Miklós
programigazgató
Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet
E-mail: miklos.kozma@uni-corvinus.hu

Titkár:
Babarczy Balázs
egészségügyi adatelemző
Nemzeti Népegészségügyi Központ

Elnökségi tagok:
Czakó Erzsébet
Jandó Zoltán
Kállay László
Kálmán Edina
Kálmán János
Nagy András
Nagy-György Zoltán
Papanek Gábor
Puzder Filip
Szemán Barna


Kelet-közép-európai szakosztály

A szakosztály küldetése egy olyan közösség építése, amely képes a Közép-kelet-európai térség sikeres felemelkedése szempontjából kiemelt témák összefogására, azok felkarolására a tudományos élet, a kormányzati szereplők, érdekképviseleti és vállalati szereplők összefogásával. Az együttműködés támogatja a regionális gazdasági együttműködések megerősítését, a regionális szinergiák kiaknázását. A szakosztály megalakulásának további célja a határainkon túli, erdélyi, felvidéki és vajdasági magyar közgazdasági szakmai szervezetekkel, illetve a V4-ek közgazdasági társaságaival meglévő kapcsolatok elmélyítése, a szakmai konzultáció kereteinek kibővítése, aktív szakmai fórum biztosítása, valamint az MKT nemzetközi szerepének megerősítése. A szakosztály platformot biztosíthat olyan regionális társadalmi, gazdasági problémák, kihívások megvitatására, mint a regionális gazdasági kapcsolatok, szinergiák megerősítésének lehetőségei, a fenntarthatóság, a zöld gazdaság és a kutatás-fejlesztés-innováció hármasa a térségben.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Balog Ádám
igazgatósági tag
Opus Global Nyrt.

 


Kereskedelmi szakosztály

A szakosztály – nevéből adódóan – a rendezvényeivel, előadásaival, konferenciáival elsősorban a kereskedelemmel foglalkozó MKT-tagok számára szeretne hozzájárulni a szakmai ismereteik bővítéséhez, a kereskedelemben a közgazdasági gondolkodás erősítéséhez, valamint a tagok szakmai képviseletéhez.

A szakosztály szoros kapcsolatot épített ki a Budapesti Gazdasági Főiskolával és az Országos Kereskedelmi Szövetséggel.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Kozák Tamás tanszékvezető főiskolai docens
Budapesti Gazdasági Egyetem
E-mail: mkt.kereskedelem@gmail.com

Titkár:
Soós Gabriella
egyetemi adjunktus
ELTE ÁJK

Elnökségi tagok:
Agárdi Irma
(Budapesti Corvinus Egyetem)
Pálinkás Zsolt (TESCO)
Tóth Róbert (MKIK)
Vámos György (Országos Kereskedelmi Szövetség)


Környezetgazdaságtani szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Kerekes Sándor
egyetemi tanár, intézetigazgató
Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézet

Titkár:
Németh Patrícia
adjunktus
BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar
E-mail: patricia.nemeth2@uni-corvinus.hu


Kultúragazdasági szakosztály

A szakosztály egyelőre előadásokon, majd kerekasztal-üléseken tárgyalja a kultúragazdaság lényegét és alkalmazhatóságát. Ez a – mindeddig viszonylag kevéssé kutatott – témakör napjainkban kiemelkedő jelentőségre tett szert. Ennek ellenére a finanszírozása nem tart lépést növekvő fontosságával. A kultúra intézményei elszegényednek, számuk csökken, a színvonaluk hanyatlik. Az elkövetkező években nem is várható e tendenciák irányának megváltozása. Várjuk mindazokat, akik látják e lehangoló állapotokat és tenni akarnak a kultúra érdekében. Mivel a kultúra mindenkit érint, örömmel fogadjuk mindazokat, akik szakmájukban vagy akár attól függetlenül készek hozzájárulni a vázolt kérdések akárcsak részleges megoldásához. A szakosztály céljának és feladatának tekinti a kultúránk és az egyetemes kultúra konstruktív erőinek hatásos támogatását. A szakosztály önálló honlapja a www.kulturahaza.hu internetes címen érhető el.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Birinyi József
népzenekutató, a Hungarikum Szövetség elnöke
E-mail: jozsef@birinyi.hu

Tiszteletbeli elnök:
Magyari-Beck István
professor emeritus, BCE, Alex Osborn Professor ICSC

Titkár:
Mérészné Szántó Irén
közgazdász

Alelnökök:
Joó Lajos
szervezetfejlesztő, rendszerinnovátor
Ulicsák Béla egyetemi oktató, műszaki igazgató, BRIT TECH Kft.

Elnökségi tag:
Gábor József
nyugalmazott államtitkár, közgazdász
Kertai-Kiss Ildikó
business-executive coach
Rolek Zoltán
közgazdász


Logisztikai szakosztály

A szakosztály a hazai logisztikai szakma prominens képviselői közül mára többeket is soraiban tudhat. Tevékenységének jelentős részét képezi előadások és vitafórumok szervezése, amiken mindig aktuális szakmai témák, a szakterületet leginkább érdeklő problémák, megvitatása kerül terítékre. Kutatási tevékenysége a legutóbbi időkig elsősorban a kkv-szektorra terjedt ki. Utóbbi területet a hálózatosodás, illetve az idő logisztikában betöltött szerepére koncentrálva vizsgálta.

Tevékenységével a szakosztály a logisztikai szemléletet képviseli, közvetíti és terjeszti a közjavakat és közszolgáltatásokat nyújtó szervezeteknél, valamint a versenyszférában. Törekszik az interdiszciplináris kapcsolataink fejlesztésére mind az MKT-n belüli társszakosztályok, mind pedig tudományos élet egyéb szervezetei vonatkozásában. A szakosztály aktív és jól működő kapcsolatot alakított ki a magyarországi gazdasági felsőoktatási intézményekkel, az elmúlt időszakban sikeres road-show jellegű konferenciasorozattal várta az ágazat iránt érdeklődő szakembereket és hallgatókat az ország számos pontján a felsőoktatási intézményekben.

Elmondhatjuk, hogy napjainkra célkitűzéseit sikeresen teljesítve az MKTLSZ a magyar logisztikai élet ismert szereplőjévé vált. Ehhez nagyban hozzájárult a szakosztály által megszervezett szakmai előadások, vitafórumok, konferenciák és egyéb logisztikai témájú rendezvények sorozata.

A szakosztály saját honlapja a http://www.mktlsz.hu internetes címen érhető el.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Szabó Zoltán
(Ghibli Kft.)

Társelnök:
Szegedi Zoltán

Titkár:
Kunyik Csaba
E-mail: cskunyik@citromail.hu

Elnökségi tagok:
Berényi János
Egri Imre
Szivi László
Valentinyi Zoltán
Vándorffy István


Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály

A Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztályának célja, hogy az MKT keretei között kifejtett munkájával elősegítse a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődését. Szakmai hátteret és szervezett keretet biztosítson a mezőgazdaság és élelmiszeripar aktuális szakmai kérdéseinek, problémáinak feltárásához, elősegítse a tagjai által folytatott vita eredményeként a lehetséges válaszok és megoldási javaslatok kidolgozását.

A szakosztály alapítói között találhatók egyetemi oktatók, tudományos intézet kutatói, a mezőgazdaság és élelmiszeripar aktív szereplői, uniós támogatások közvetítésében és ellenőrzésében tapasztalatot szerzett kollégák, banki finanszírozók, valamint az ágazati jog szakértői. Ez a heterogén összetétel biztosítja a Szakosztályhoz tartozó terület komplex megközelítésének és tárgyalásának lehetőségét. Mindehhez a Szakosztály előadások, szakmai rendezvények, munkaértekezletek és fórumok szervezésével kívánja tagjai naprakész információ ellátását és a gyümölcsöző szakmai munka hátterét biztosítani. Az alapítók kinyilvánítják, hogy a Szakosztály nyitott az MKT minden tagja számára és soraikba várják a Szakosztály munkája iránt érdeklődőket.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Zöldréti Attila
osztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala

Társelnök:
Vajda László
ny. főcsoportfőnök, Földművelésügyi Minisztérium

Titkár:
Szelényi Endre
címzetes egyetemi tanár, Szent István Egyetem


Munkaügyi szakosztály

Az MKT egyik régi szakosztálya, amely ismét aktív és komoly megújuláson ment át az elmúlt időszakban. Gyakori rendezvényeiken a foglalkoztatási helyzet problémáit és a munkahelyteremtés kérdéseit járják körbe a téma elismert hazai szakembereivel.

A szakosztály eddigi rendezvényeinek összefoglalói a http://www.munkaugyiszemle.hu/mkt-munkaugyi-szakosztaly oldalon olvashatók.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Bagó József
vezető kormányfőtanácsos
Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály
E-mail: jzs.bago@gmail.com

Titkár:
Józsa Márta
koordinációs csoportvezető
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Főigazgatói Igazgatóság
E-mail: marti.jozsa@gmail.com

Elnökségi tagok:
Artner Annamária tudományos főmunkatárs, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet
Boda György managing partner, Boda & Partners Kft.
Herczog László volt szociális és munkaügyi miniszter, a Pénzügykutató Zrt. munkatársa
Ignits Györgyi osztályvezető, Belügyminisztérium, Statisztikai, Elemzési és Adatszolgáltatási Osztály
Nagy Katalin ügyvezető, Socfactor Consulting Tanácsadó Bt., Magyarország EU melletti Állandó Képviseletének volt tanácsosa
Sum István címzetes főiskolai docens, Milton Friedman Egyetem
Zemplényi Adrienne jogi igazgató, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara


Nemzetközi gazdaság szakosztály

A Magyar Közgazdasági Társaság egyik legrégebben működő szakmai műhelye a Nemzetközi gazdaság szakosztály (régi nevén a Külgazdasági szakosztály). Munkájának középpontjában a globális gazdaság és azon belül Magyarország a világgazdaságban elfoglalt pozíciójának tanulmányozása áll. Hazánk világban, illetve az Európai Unióban elfoglalt aktuális helyzetét, jövőbeli lehetőségeit, lehetséges kitörési pontjait vizsgálja, mindig más-más témakörre koncentrálva.

Gyakori az egy-egy országcsoport – Európa, Afrika, Latin-Amerika, Távol-Kelet, stb. – speciális adottságaira összpontosító, gazdaságunk lehetőségeit az adott relációban elemző rendezvény. A szakosztály a kapcsolódó témákban rendszeresen előadásokat szervez hagyományosan a Kossuth Klubban, de az utóbbi időben – a társaság fiatalok körében történő megismertetése és népszerűsítése céljából – egyetemeken, főiskolákon is.

A szakosztály több éve és rendszeresen külön szekcióüléssel jelenik meg az éves Közgazdász Vándorgyűléseken, ahol az érdeklődő résztvevők neves szakemberektől hallgathatnak előadásokat.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Galambos Tamás
(Swoosh Capital Kft.)

Tiszteletbeli elnök:
Nyíri Iván

Titkár:
Kovács Patrícia
(Budapesti Gazdasági Egyetem)

Elnökségi tagok:
Bartha Attila
Becsey Zsolt
Csató Mária
Ferkelt Balázs
Kováts-Széplaki Ildikó
Löblin János
Pólyi Csaba
Rétfalvi György
Scherczer Károly Róbert
Szabó Péter


Pénzügyi szakosztály

Az MKT tucatnyinál több szakosztálya közül a legnagyobb – és reményeink szerint az egyik legaktívabb – tagsággal a Pénzügyi Szakosztály rendelkezik. Szakosztályunk a közeljövőben a korábbinál is több szakmai rendezvényt, előadást kíván rendezni. A 2011–2014-es időszakra tervezett témák tematikájának középpontjában a hosszú távú finanszírozási kérdések (pl. államháztartás és annak alrendszerei, nyugdíj, egészségügy, oktatás, stb.) hazai és nemzetközi dimenziói, valamint az ország versenyképességének különféle aspektusai állnak.

A szakmai rendezvények által felölelt témák folyamatos bővítésén túlmenően a Szakosztály elnökségének határozott szándéka, hogy a megcélzott hallgatóság körét tovább szélesítse, a tagság számára a hagyományos rendezvényi formákon (pl. előadáson, pódiumvitán) túlmenően, közösségteremtő eseményeket (pl. szakmai klubokat) is szervezzen.

Szeretettel várjuk dinamikusan növekvő (jelenleg mintegy 1000 tagot számláló) Szakosztályunk tagjainak sorába, illetve nyitottak vagyunk lehetséges partnerszervezetek megkereséseire is.

A szakosztály vezetése

Elnök:

Titkár:

Elnökségi tagok:

Balogh Imre
Győri István
Hardy Ilona
Hegedüs Éva
Kómár András
Nagy Viktória
Németh Teréz Katalin
Palkó István

A Pénzügyi Szakosztály elnökségének e-mail címe: mkt.psze@gmail.com, erre az e-mail-címre várja az elnökség a szakosztály tagjainak javaslatait, észrevételeit, felvetéseit.


Sportgazdaságtani szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Borbély Attila
 egyetemi tanár, Debreceni Egyetem,
a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottságának elnöke

Társelnök:
Bács Zoltán egyetemi tanár,
a Debreceni Egyetem kancellárja

Titkár:
Gergics Tünde közgazdász,
a Költségvetési Tanács szakértője

Elnökségi tagok:
Becsky András általános alelnök, Magyar Úszó Szövetség
Berki Krisztián sportszakmai igazgató, Magyar Torna Szövetség, olimpiai bajnok tornász
Dékán Tamás gazdasági igazgató, Debreceni Sportcentrum
Fenyves Veronika dékánhelyettes, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Hámori Tamás közgazdász, tenisz szakedző
Jakabos Zsuzsanna közgazdász, Európa-bajnok úszó
Nagy Zoltán biztonsági főigazgató, Magyar Telekom Nyrt.


Startup Szakosztály

Elnök:
Turcsán Tamás startup-tanácsadó, vezérigazgató, Connect East Incubator
a SmartUP Communications vezetője

Alelnök:
Bagó Péter startup-tanácsadó, újságíró
E-mail: peterbago@gmail.com

Titkár:
Pintér Éva egyetemi adjunktus,
Pécsi Tudományegyetem KTK Pénzügy és Számvitel Intézet


Társadalomgazdaságtani szakosztály

Az MKT egyik legaktívabb szakosztálya, témakörei többnyire az aktuális társadalmi-gazdasági problémákhoz és a politika napirendjén szereplő társadalomgazdasági kérdésekhez kapcsolódnak.  A szakosztály rendezvényein többek között olyan témákkal foglalkozik, mint a család gazdasági szerepének fontossága, a társadalombiztosítás működésének problémái, a helyi rendszerek működésének javítása, a helyi pénzügyi rendszerekben rejlő lehetőségek vagy éppen a nemzetstratégiai kérdések.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Vass Csaba

Alelnökök:
Bogár László
Szegő Szilvia

Titkár:
Szalay Zsuzsanna
E-mail: zsuzsanna.szalay@uni-corvinus.hu

Elnökségi tagok:
Asztalos László
Gábor József
Varga István
Várhelyi Krisztina


Versenyképességi szakosztály

A szakosztály alapításában aktív részt vállaltak azon jegybanki munkatársak, akik már eddig is tagjai voltak a Társaságnak, és úgy vélték, hogy e keretek között is kiemelten fontos foglalkozni Magyarország versenyképességével. A szakosztály létrehozása azért is időszerű volt, mert az egész világgazdaságban megoldatlan még a kérdés, hogy az elhúzódó válságból hogyan lehetséges hosszú távú növekedési pályára állni. Magyarországon az elmúlt években sikerült a gazdaságot stabilizálni és újraindítani a gazdasági növekedést, de még előttünk álló kihívás, hogy ezt a pozíciót egy hosszú távon is sikeres felzárkózási pályára fordítsuk.

A Versenyképességi szakosztály – alapítói szándéka szerint – egy magas színvonalú szellemi műhely lesz, a Magyar Közgazdasági Társaság hagyományaihoz híven, amely hozzá tud járulni a fenntartható gazdasági növekedésről és versenyképességről szóló közös gondolkodáshoz. A Versenyképességi szakosztály nem csak azok számára biztosíthat fórumot, akik a fenntartható gazdasági növekedés, illetve a versenyképesség elemző vizsgálatával, a kapcsolódó intézkedésekkel foglalkoznak, hanem minden olyan érdeklődő számára is, akiket érdekel a közgazdaságtan, a gazdaságpolitika jövőt formáló hatásmechanizmusa.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Baksay Gergely,

az MNB közgazdasági elemzésekért és versenyképességért
felelős ügyvezető igazgatója, az MKT elnökségi tagja

Titkár:
Juhász Katalin elemző, Magyar Nemzeti Bank

Elnökségi tagok:
Csath Magdolna egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja
Parragh Bianka tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának adjunktusa,
a Monetáris Tanács tagja
Virág Barnabás alelnök, Magyar Nemzeti Bank