ADATEGYEZTETŐ LAP

Kérjük tagjainkat, ha valamelyik adatukban változás következett be, ezt az adategyeztető lapot kitöltve szíveskedjenek értesíteni titkárságunkat, hogy rendezvényeinkkel továbbra is elérhessük Önöket.

 
  • Új lakcím

  • Kérjük, ha rendelkezik e-mail címmel, feltétlenül adja meg, mert információinkat így gyorsabban juttathatjuk el Önhöz.
 

Ellenörzés