Halmai Pétert a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává, Mihályi Péter pedig levelező taggá választotta meg az Akadémikusok Gyűlése május 3-án, kedden.

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya új rendes tagja lett a Széchenyi-díjas Halmai Péter professzor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a tavalyi közgazdász-vándorgyűlésünk egyik plenáris előadója, az MKT Veszprém Megyei Szervezetének alapítója és első elnöke, társaságunk Közgazdász Nagydíjjal kitüntetett tagja. Halmai Péter szűkebb szakterülete a nemzetközi gazdaságtan, a makroökonómia, az európai integráció gazdaságtana és az összehasonlító gazdaságtan. Kiemelkedő tudományos eredményeket ért el, iskolateremtő az európai integráció közgazdaságtanában.

Az MTA IX. osztályának levelező tagja lett Mihályi Péter egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a Közép-európai Egyetem vendégprofesszora – több mint két évtizede az MKT tagja. Pályája során az alkalmazott makroökonómia egymással is összefüggő alterületeit kutatta: lakásgazdálkodás, beruházási ciklusok, nyugati segítség a posztszocialista transzformációban, privatizáció, korrupció, egészségügy és nyugdíjrendszer, társadalmi egyenlőtlenségek a posztszocialista társadalmakban.

Mindkét professzornak – tagtársainknak – ezúton gratulálunk, további kutató és oktató munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánunk!