Galambos Tamást, a Swoosh Capital Kft. ügyvezetőjét, az MKT korábbi főtitkár-helyettesét és ifjúsági bizottsági elnökét választotta elnökévé a járványhelyzet miatt online módon megtartott tisztújításán a Magyar Közgazdasági Társaság Nemzetközi Gazdaság Szakosztálya. A szakosztály titkári feladatait a jövőben Kovács Patrícia, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának mestertanára, az MKT Ifjúsági Bizottságának korábbi elnöke töltheti be.

A tisztújító szakosztályi ülés elején Scherczer Károly Róbert, Magyarország Belgrádi Nagykövetségének külgazdasági attaséja, a Nemzetközi Gazdaság Szakosztály elnökségi tagja tartott előadást Szerbia (kül)gazdasága napjainkban címmel. Az előadás megtekinthető az MKT YouTube-csatornáján:

A szakmai előadás hanganyaga meghallgatható az MKT podcast-csatornáján is:

A pandémia miatt online megtartott tisztújításon a megadott határidőig a szakosztály 307 szavazásra jogosult – tehát tagdíjhátralékkal nem rendelkező – tagja közül 28 fő adta le a szavazatát, ennyien éltek a szavazati jogukkal. A szavazó tagok 27 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, a leadott szavazatok 96,4 százalékával úgy döntöttek, hogy az MKT Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának elnöki tisztét a következő három évben Galambos Tamás, a Swoosh Capital Kft. ügyvezetője, az MKT korábbi főtitkár-helyettese töltse be. A szavazó tagok 26 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, a leadott szavazatok 92,9 százalékával a szakosztály titkárának választották Kovács Patríciát, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának mestertanárát, az MKT Ifjúsági Bizottságának korábbi elnökét.

A szavazó tagok 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a leadott szavazatok 92,9 százalékával úgy döntöttek, hogy az MKT Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának elnökségi tagjai a következő szakemberek legyenek: Bartha Attila, a BCE Gazdaság- és Közpolitika Intézetének egyetemi docense, az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa; Becsey Zsolt, a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének intézetvezető-helyettese, volt európai parlamenti képviselő; Csató Mária ny. közgazdász; Ferkelt Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának tanszékvezető egyetemi docense, a Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának vezetője; Kováts-Széplaki Ildikó közgazdász, az Európai Parlament korábbi munkatársa; Löblin János gazdasági tanácsadó; Nyíri Iván, a szakosztály örökös tiszteletbeli elnöke; Pólyi Csaba ny. nagykövet; Rétfalvi György, az ExportHungary Kft. ügyvezető igazgatója; Scherczer-Károly Róbert, Magyarország Belgrádi Nagykövetségének külgazdasági attaséja és Szabó Péter, a Provident Pénzügyi Zrt. kontrolling szakértője.

A szakosztály megújult elnökségének ezúton gratulálunk, munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk!