Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét az elnökségi trió (Németország, Portugália, Szlovénia) második tagja, Portugália vette át. A portugál elnökség prioritásairól és céljairól a Magyar Közgazdasági Társaság EU-szakosztályának közelmúltbeli, online rendezvényén Jorge Ayres Roza de Oliveira, budapesti portugál nagykövet beszélt. Bartók Viktor összefoglalója.

A portugál elnökség kétségkívül egy nehéz helyzetben veszi kezdetét, hiszen a Covid-19 járvány által okozott szocio-ökonomikus helyzet továbbra is válságos. A portugál elnökség mottója a fair, zöld és digitális felépülés. Ezen három pillér alatt – bár önmagukban is beszédesek – a klímaváltozást figyelembe vevő, a különböző társadalmi csoportokat bevonó digitális újjáépülést kíván elérni.

A portugál elnökség további célja az Európai Unió autonómiájának erősítése, annak nyitottságának megőrzése mellett, kiváltképp a klímaváltozás elleni küzdelem és a digitális transzformáció tekintetében. A portugál elnökség emellett kiemelt figyelmet fordít az afrikai és transzatlanti kapcsolataira is, különösen az új amerikai adminisztráció létrejöttének tükrében. Egy másik fontos feladata lesz a portugál elnökségnek az is, hogy az Uniót elhagyó Nagy-Britanniával minél közelebbi és az EU számára előnyös kapcsolat épülhessen ki a két fél között gazdasági, geopolitikai és biztonsági területeken.

Az „európai autonómia” megvédése a portugál elnökség elképzelése szerint nehezen valósítható meg egy rugalmas, dinamikus ipari stratégia megalkotása, valamint kis- és középvállalkozások erősítése nélkül. Fontos kérdés ezen kívül a külső kulcstechnológiák igénybe(meg)vétele, mivel az a külső ráutaltságot erősíti, ehelyett effajta fejlesztésekre az EU-nak saját magának kellene képesnek lennie, ezért ebbe erőforrás befektetése szükséges. Azon termékek és szolgáltatások tekintetében, amelyek nem szerezhetőek be „házon belül” pedig arra kell törekedni, hogy a beszállítók, a forrást jelentő országok köre minél szélesebb körű, diverzifikáltabb legyen, szintúgy a külső dependencia csökkentése érdekében.

A Multiannual Financial Framework (Többéves Pénzügyi Keret) kapcsán prioritás lesz a Next generation által nyújtott financiális instrumentumok megfelelő és hatékony felhasználásának biztosítása, ezáltal közvetett módon támogatva a tagállamokat a Covid-19 által okozott válság kezelésében, valamint a válságot követő újraépítésben (bár vélhetően ez már más tagállam elnöksége alatt realizálódik). Kiemelten fontos a vírus által legsúlyosabban érintett szektorok (turizmus, vendéglátás és egyéb „kreatív” iparágak) konszolidációja mind mikro-, mind makrogazdasági szempontból.

A Covid-19 kapcsán Portugália támogatja az egyesült európai egészségügyi együttműködést (European Health Union), amely nem csupán a jelenlegi helyzetben segítené és gyorsítaná a tagállamok közötti egészségügyi együttműködés különböző folyamatait, hanem a jövőben egy potenciális hasonló szituáció esetén az EU számára a rugalmasabb és reszponzívabb válaszlépésekre adna lehetőséget. Jelen esetben azonban a vakcinák redisztribúciójában játszhatna fontos szerepet. A portugál elnökség prioritásai közé tartozik az EU bővítésének kérdése is, azonban itt főkent a bővítés előkészületeiről lehet egyelőre beszélni.