Klaus D. Streicher, Németország budapesti helyettes nagykövete a német EU-elnökség által észlelt kihívásokról, azok leküzdéséről tartott előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós Szakosztályának meghívására a napokban. Az online előadásról Bartók Viktor készített összefoglalót.

Az egyik legnagyobb kihívást, amely napi szinten megjelent az elnökség agendáján, a Covid-19 járvány által kialakított helyzet okozta. Itt a fő nehézséget az EU tagállamainak egységes fellépésének megteremtése jelentette azon területeken, amelyeken a vírus „megkövetelte” a változást és az együttműködést. A német elnökségnek tehát egyfajta koordinációs, az egyeztetéseket elősegítő, előremozdító szerepet kellett betöltenie.

Emellett az elnökség végén a Multiannual Financial Framework (MFF), vagyis az Európai Unió hétéves költségvetési keretéről szóló megállapodás rendre kihívás az éppen elnökséget betöltő tagállam számára, hiszen a költségvetést a tagállamok egyhangúlag fogadják el. Ezen költségvetés esetében azonban talán a megszokottnál is nehézkesebb volt a megállapodás elérése az európai uniós pénzek jogállamisági követelmények teljesülésének kötéséhez vonatkozó javaslat okán. Mindenesetre a német elnökség aktívan közreműködött annak érdekében, hogy az EU költségvetése mihamarabb elfogadásra kerüljön, azáltal, hogy valamennyi tagállam elvárásai teljesüljenek, amelyet a költségvetéstől elvár.

Klaus D. Streicher beszélt továbbá a 750 milliárd eurós Next generation alapról, ugyanis ez az Európai Unió történetében eddig példátlan formája az uniós források bővítésének vonatkozásában, „az Európai Unió még nem adósította el magát” történelme során. Arra a felvetésre azonban, hogy ez a lépés első állomása lenne-e egy közös fiskális politika létrehozásának, vagy máshogy fogalmazva a fiskális politika föderalizálásának, a helyettes nagykövet úgy vélekedett, nem valószínű, hogy erről lenne szó, hanem csupán az aktuális globális környezet kívánta meg az EU-tól ezt a lépést.

A Brexit tekintetében a német elnökség fő szempontja annak biztosítása volt az Európai Bizottsággal együttműködésben, hogy a tagállami érdekek biztosítva és érvényesítve legyenek a különböző területeken, mint például a közlekedés, nemzetbiztonság tekintetében. A német elnökség szerepet játszott azon folyamatban, amely ahhoz vezetett, hogy a no-dealt sikerült elkerülni és így mindkét fél számára egy előnyösebb helyzet alakult ki a no-dealhez képest.

Egy másik, egyre inkább aktuális kihívásként a globális felmelegedést, a klímaváltozást említette, amelyre vonatkozóan a klímacélok 55%-os csökkentését látja szükségesnek a német fél. Klaus D. Streicher kiemelte, hogy az új költségvetésben a Közös Agrárpolitikára fordított összeg jobban figyelembe veszi a klímaváltozás tényét és igyekszik a forrásokat úgy felhasználni, hogy a klímaváltozást, valamint annak negatív hatásait csökkentse. A helyettes nagykövet álláspontja szerint az összes EU-s költés 30%-a klíma-vonatkozású kellene, hogy legyen, valamilyen módon a klímaváltozásra kellene reagálnia.

A másik szempont, amely a német álláspont szerint fontos, a digitalizáció elősegítése, a digitális átalakulás az AI (artifical intelligence) segítségével. Ehhez az átalakuláshoz nézetükben szükséges lenne egy kiberbiztonsági kompetenciaközpont, valamint egyfajta iránymutatás arra vonatkozóan, hogy a digitalizációt hogyan lehetséges elősegíteni, fejleszteni.

A német elnökség foglalkozott a szociális jogok keretein belül a nemzeti minimálbérek helyzetével, emellett kiemelt hangsúlyt fordított azon garanciák megteremtésének elősegítésére, amelyek a megfelelő edukációt és munkalehetőségeket megteremtik a fiatalok számára.

Elindította a tárgyalásokat az Európai Bizottság új migrációs stratégiájának, javaslatának kapcsán, emellett a nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködését is ösztönözni kívánta a német elnökség. A jövőbeni kihívásokat az EU globális szerepvállalása (főként Kína és az USA viszonylatában), a balkáni államok potenciális integrációja, valamint az ún. green economy-ra (zöld gazdaság) való átállás jelenti majd Klaus D. Streicher szerint.