A közelmúltban alakult meg a Magyar Közgazdasági Társaság Kelet-közép-európai Szakosztálya, Balog Ádám, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója elnökletével. Az MKT huszonötödik szakosztálya egy bemutatkozó videót készített, amely megtekinthető a honlapunkon.

A szakosztály küldetése egy olyan közösség építése, amely képes a Közép-kelet-európai térség sikeres felemelkedése szempontjából kiemelt témák összefogására, azok felkarolására a tudományos élet, a kormányzati szereplők, érdekképviseleti és vállalati szereplők összefogásával. Az együttműködés támogatja a regionális gazdasági együttműködések megerősítését, a regionális szinergiák kiaknázását.

A szakosztály megalakulásának további célja a határainkon túli, erdélyi, felvidéki és vajdasági magyar közgazdasági szakmai szervezetekkel, illetve a V4-ek közgazdasági társaságaival meglévő kapcsolatok elmélyítése, a szakmai konzultáció kereteinek kibővítése, aktív szakmai fórum biztosítása, valamint az MKT nemzetközi szerepének megerősítése.

A szakosztály platformot biztosíthat olyan regionális társadalmi, gazdasági problémák, kihívások megvitatására, mint a regionális gazdasági kapcsolatok, szinergiák megerősítésének lehetőségei, a fenntarthatóság, a zöld gazdaság és a kutatás-fejlesztés-innováció hármasa a térségben.

A téma iránt érdeklődő tagjaink a honlapunkon jelszavukkal és belépési nevükkel bejelentkezve csatlakozhatnak az új szakosztályhoz, vagy online adategyeztető lapunkon jelezhetik csatlakozási szándékukat.