Megalakult az MKT Kelet-közép-európai Szakosztálya. A július 24-én megtartott alakuló ülésen az alapítók Balog Ádámot, az MKB Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatóját választották szakosztályi elnöknek. A szakosztályi titkári feladatokat Plósz Dániel János látja el. A szakosztály megalakulásához az MKT Elnöksége hozzájárulását adta.

A szakosztály küldetése egy olyan közösség építése, amely képes a Közép-kelet-európai térség sikeres felemelkedése szempontjából kiemelt témák összefogására, azok felkarolására a tudományos élet, a kormányzati szereplők, érdekképviseleti és vállalati szereplők összefogásával. Az együttműködés támogatja a regionális gazdasági együttműködések megerősítését, a regionális szinergiák kiaknázását.

A szakosztály megalakulásának további célja a határainkon túli, erdélyi, felvidéki és vajdasági magyar közgazdasági szakmai szervezetekkel, illetve a V4-ek közgazdasági társaságaival meglévő kapcsolatok elmélyítése, a szakmai konzultáció kereteinek kibővítése, aktív szakmai fórum biztosítása, valamint az MKT nemzetközi szerepének megerősítése.

A szakosztály platformot biztosíthat olyan regionális társadalmi, gazdasági problémák, kihívások megvitatására, mint a regionális gazdasági kapcsolatok, szinergiák megerősítésének lehetőségei, a fenntarthatóság, a zöld gazdaság és a kutatás-fejlesztés-innováció hármasa a térségben.

Az elmúlt időszakban öt új és egy újjáalakult szakosztállyal gazdagodott a Magyar Közgazdasági Társaság. Megalakult és azóta is aktív az MKT Európai Uniós, Demográfiai, Fintech és Pénzügyi Kultúra, Ingatlanpiaci, valamint Kelet-közép-európai Szakosztálya, továbbá újjáalakult az Államháztartási Szakosztály is. Így a tagjaink már 25 szakosztály közül választhatnak.

Tagjaink a honlapunkon jelszavukkal és belépési nevükkel bejelentkezve csatlakozhatnak az új szakosztályhoz, vagy online adategyeztető lapunkon jelezhetik csatlakozási szándékukat.