A gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport vezetője, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kéri-várja a Magyar Közgazdasági Társaság javaslatait a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítésére.

Bár a koronavírus-járvány gazdasági hatásait ma még becsülni sem lehet, az már bizonyos, hogy nagyon komoly sokkhatásként éri majd a nemzetgazdaság számos területét a turizmustól a logisztikán és a közlekedési ágazaton át a foglakoztatásig. E hatások kiküszöbölése, minimalizálása, a helyreállítás, a gazdaság “újraindítása” komoly intézkedéseket és beavatkozásokat követel a kormányzattól, a gazdaságirányítástól is. A kormány a válsághelyzet kezelésére pénteken 10 akciócsoportot állított fel. A gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter – tagtársunk – vezeti.

A miniszter jelezte, hogy a szükséges intézkedések, cselekvési tervek, akciótervek mielőbbi kidolgozásában nagyban számít a Magyar Közgazdasági Társaságra, az MKT tagságának tudására és szellemi kapacitására, éppen ezért az akciócsoportba a társaságunk képviseletében meghívta az MKT elnökét, Pleschinger Gyulát.

Az MKT elnöke felkérte a szakosztályaink vezetőit, hogy a szakosztályok gyűjtsenek ás fogalmazzanak meg javaslatokat – ki-ki elsősorban a maga ágazatában – a koronavírus okozta gazdasági károk lehetőség szerinti minimálására és a növekedés újraindítására vonatkozóan. E javaslatokat az MKT titkársága összesíti, és elnökünk eljuttatja a Bártfai-Mager Andrea vezette akciócsoportnak. A szakosztályaink ezt a munkát megkezdték, titkárságunkra érkeznek a gazdaság- és pénzügypolitikai javaslatok.

Mindez messzemenőkig egybevág az Alapszabályunkban megfogalmazott közhasznú feladatainkkal: azzal, hogy a magunk eszközeivel és kapacitásával hozzájáruljunk az egyes szakpolitikák formálásához, alakításához.