Mint arról bőven lehetett hallani és olvasni a hírekben, 2018. május 25-től rendkívüli módon szigorodnak az adatkezelési szabályok az Európai Unió országaiban, így hazánkban is. A Magyar Közgazdasági Társaság – adatkezelőként – természetesen igyekszik mindenben megfelelni az új GDPR-szabályozásnak.

A Magyar Közgazdasági Társaság működési formáját tekintve közhasznú egyesület. Ebből adódóan – a jogszabályi előírásoknak megfelelve – természetesen nyilvántartja és kezeli tagjainak személyes adatait: mindazokat az adatokat, amelyeket tagjaink a belépési nyilatkozatukon, az adategyeztető lapjukon, illetve a honlapunk jelszóval védett felületén a személyes adataik frissítése kapcsán megadnak nekünk. Ezeket az adatokat (vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési év, e-mail cím, telefonszám, munkahely neve és címe, levelezési cím, iskolai végzettség és az azt kiállító intézmény neve, a választott szakosztály(ok) neve) csak az egyesületünk működésével, szakmai tevékenységével kapcsolatban tartjuk nyilván és kezeljük, harmadik fél számára pedig természetesen nem adjuk ki. Mindezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy eljuttathassuk tagjaink számára az egyesület működésével, tevékenységével kapcsolatos információkat: hírleveleinket, rendezvényeink meghívóit, a tagdíjfizetéssel kapcsolatos dokumentumokat, valamint a tagjaink által igénybe vehető kedvezményekről szóló tájékoztatókat.

A Magyar Közgazdasági Társaság 2018. május 25-től hatályos Adatkezelési szabályzata és tájékoztatója a honlapunkon, a https://www.mkt.hu/adatkezelesi-szabalyzat-es-tajekoztato/ címen olvasható.

A Magyar Közgazdasági Társaság által kezelt és nyilvántartott személyes adataikat – személyre szabottan – tagtársaink is láthatják, és szükség szerint módosíthatják, frissíthetik. Erre a honlapunkon keresztül, a https://www.mkt.hu/mkt-tagok/ linken elérhető, jelszóval védett felületen van lehetősége tagjainknak. A belépéshez szükséges információkat tagdíjbekérő levelünkben postán, valamint tájékoztató levelünkben e-mailen küldtük el tagjainknak. Kérjük tagjaikat, hogy ezen a jelszóval védett felületen lehetsőég szerint nézzék át, és szükség szerint frissítsék adataikat!

A Magyar Közgazdasági Társaság tagjai az adataik módosítását kérhetik on-line adategyeztető lapunkon is, amely a https://www.mkt.hu/tarsasag/adategyezteto-lap/ címen érhető el.

Amennyiben valaki töröltetni szeretné a Magyar Közgazdasági Társaság által kezelt adatait – vagyis amennyiben nem kíván a továbbiakban az egyesületünk tagja lenni -, kérjük, hogy az office.mkt@t-online.hu címre küldött e-mailben, vagy postai levélben jelezze ezt titkárságunknak!