A pénz kultúrája – ezzel a címmel tart előadást az MKT Kultúra-gazdasági Szakosztályának meghívására Veres Pál ny. egyetemi docens, a BCE Közgazdaságtudományi Kara Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének megbízott oktatója 2017. november 17-én, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. kerület, Petőfi Sándor utca 5.). A rendezvény moderátora: Gábor József nyugalmazott államtitkár, közgazdász, a szakosztály elnökségi tagja.

Az előadó előzetes problémafelvetése:

Mai világunk annyiban biztosan „pénzvilág”, amennyiben – egyénileg, családban, önkormányzati és nemzeti közösségben is – „költségvetési korlátok” keretei között élünk. A pénz megszerzése, azzal való gazdálkodás, gyarapítás bizonyára mindannyiunk számára napi kihívás.

A kérdés nem csak az, hogy milyen tudással, szokásokkal, külső segítséggel tudunk a kihívásnak megfelelni, hanem az is, hogy mit jelent valójában számunkra a pénz. A pénzzel kapcsolatos kultúránk jelentheti szűkebb értelemben a „pénzzel bánás” kultúráját és tágabban azt, miképpen tudjuk a pénzt a közösségek szintjén, így családunkban is „magasabb célok” életünk kultúrájának szolgálatába állítani. A pénz válik-e maga a fő értékké és értékmérővé, vagy közös értékeink szolgálója lesz?

Az előadás érinteni fogja a pénzügyi kultúránk forrásait, a pénzügyi egészség lényegét, a pénzzel kapcsolatos jó és rossz szokásokat, a jó és rossz adósság problémáját, a befektetés és a spekuláció különbségét, az anyagi-vagyoni biztonság eszközeit és életünk 10 nagy fordulópontjának összefüggését a pénzügyi kultúránkkal.

A pénzügyi kultúra és pénzügyeink sikeres menedzselése szorosan összefügg közösségeinkben az interperszonális és intézményi bizalom fokával.