Az eltömegesedés jelensége és hatása a kultúrára – a profán élet terei. Ezzel a címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaság Szakosztályának meghívására Szabó Erik etnológus, a Budapesti Városvédő Egyesület munkatársa 2017. június 2-án, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. kerület, Petőfi Sándor út 5.).

Szabó Erik előzetes problémafelvetése:
Az előadás során a tömeg és az eltömegesedés fogalmát próbálom körbe járni, valamint felhívni a figyelmet, hogy milyen hatást fejt ki a kultúrára. A tömeg fogalmát sokféleképpen lehet megközelíteni. A szociálpszichológia egyik ága a tömeglélektan. A tömeglélektan egyik úttörője a francia etnológus Gustav Le Bon volt. A 19. század végén, mint orvos és néprajzkutatással foglalkozó tudós, utazásai során ismerkedett meg a világ különböző kultúráival. A 20. század közepén viszont a világhíres spanyol José Ortega y Gasset, mint filozófus közelítette meg ezt a témát és egyben egy meghatározó kultúrkritikát fogalmazott meg műveiben.

Ortega a következőképpen határozta meg a tömeget: “a tömeg eltipor mindent, ami különböző egyéni minőség és kiválasztott”. A tömeg a filozófus szerint az átlagember. Mi a nivellálások korában élünk. A 20. század második felében a Nobel díjas író Elias Canetti a „Tömeg és a hatalom” című művében még tovább bővítette a tömeg fogalmát. Az eltömegesedés milyen mértékben felelős a jelen korban tapasztalható problémákért és a kialakult helyzetért? A tömeguralom jelensége és folyamata, hogyan nyilvánul meg a mai kultúrában? Az előadás próbál válaszokat és kiutat felrajzolni. Elképzelhető-e az eltömegesedés ellenkezője?