A történelem mosolya (avagy: édes hazám – savanyú hazám) – ezzel a címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúragazdasági Szakosztályának meghívására Nemes Ilona filozófus 2017. április 21-én, péntek 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. kerület, Petőfi Sándor utca 5.). A rendezvény moderátora Joó Lajos szervezetfejlesztő, Horizontalitás és Egyediség Program ügygazda.

Nemes Ilona előzetes problémafelvetése az előadáshoz:
A tételmondat, amit az előadás adta lehetőségek között kifejtek, a következő: A történelem mosolya a groteszk.
A kifejtéshez használt eszközök és módszerek:
– Sokfelől összehozott példaanyag: irodalom, publicisztika, hétköznapi társalgás, politika-közélet, házasság-magánélet, tudományos tevékenység stb.
– Definíciók alkalmazása, egyben a definitív gondolkodás túllépése egy művelet centrikus példaértelmezés felé.
– A groteszk tág és tagolt, azaz életszerű fogalmának kialakítása és használata többek között a globális és magyar groteszk (ehhez ld. édes hazám – savanyú hazám) azonosságának és különbözőségének bemutatása.
– Végül a groteszk sajátosságainak összegzése az elmondottak alapján.
– Eszerint: a groteszk hangulati – érzelmi megjelenését illetően: borzongó nevetés, a veszélyes és nevetséges érzésének együttese.
– A groteszk gondolati háttere: a kettősség (és többesség) egységében való gondolkodás.
– A groteszk életalapja: a fejlettségünk és fejletlenségünk (barbárságunk) együttes létezése minden helyzetben, tárgyban, viszonyban.
– A groteszk felismerése és felhasználása. Bonyolult „találmány”, amely a civilizáció története során fokozatosan alakult ki. (ld. a történelem mosolya.) Bonyolultságából adódóan felismerését és használatát szakember közvetítésével tanulni kell (és lehet.) Megfelelő színvonalú, korszerű és életszerű elsajátítása esetén segít abban, hogy gondolkodásunkban ne essen szét, ami az életben összetartozik: a tragikus és komikus, a veszélyes és nevetséges, a fejlett és barbár stb.
Megjegyzés: A rövid előzetes műfaja nem teszi lehetővé, hogy az előadás hangnemét is jelezzem. Ezzel együtt fontosnak tartom, hogy erre utaljak. Az előadásban maximálisan igyekszem kihasználni a témából és a példákból adódó derűs pillanatokat – felvillantva például korunk groteszk „hősének” a digitális barbárnak impozáns alakját.