Iparpolitikai kilátások a jelenlegi világgazdasági környezetben – ezzel a címmel szervez szakmai rendezvényt – a Magyar Államkincstárral és a Gazdaságelméleti és Gazdaságpolitikai Szakosztállyal együttműködésben – az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya 2017. február 28-án, kedden 11 órakor
a Magyar Államkincstár épületében (Budapest V., Vadász utca 16.).

A vitaindító előadást Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős államtitkára tartja. A 20 perces bevezetőt kerekasztal-beszélgetés követi. A beszélgetés résztvevői: Bársony Farkas ügyvezető igazgató, General Electric Hungary, az AmCham Hungary elnöke, Dale Martin vezérigazgató, Siemens Hungary Kft., a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Lepsényi István gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium. A beszélgetést vezeti: Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem.

Az ülést megelőzően, 2017. február 28-án, kedden 10 órakor a Magyar Államkincstár épületében (Budapest V., Vadász utca 16.) tartja meg újjáalakuló tisztújító közgyűlését a Fejlődésgazdaságtan Szakosztály. A tisztújító ülés határozatképességéhez az szükséges, hogy a szakosztály 2016-ban tagdíjat fizetett tagjainak legalább a fele plusz egy fő jelen legyen. Határozatképtelenség esetén az ugyanott 10.30 órától megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az MKT Fejlődésgazdaságtani Szakosztálya még a ’90-es évek közepén alakult meg Hoós János vezetésével. A célja akkor is, ma is egy olyan szakmai eszmecseréhez való hozzájárulás, aminek témája a magyar gazdaság fejlesztési lehetőségeinek megvitatása, a fejlődés céljáról és eszközeiről való diskurzus az MKT keretei között. A szakosztály újjáélesztésén dolgozó Trautmann László (tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem) és Vertetics Ádám (gazdasági főigazgató, Magyar Államkincstár) úgy vélik, hogy ez a cél napjainkban még fontosabbnak tűnik. Különösen a válság után erősödött az a meggyőződés, hogy a fejlett országoknak is szükségük van fejlesztéspolitikára, olyan hosszú távú gazdaságpolitikai célok kitűzésére, amelyek keretbe foglalják a növekedési programokat. A fejlesztéspolitikai célok kialakítása egyúttal segíthet abban, hogy a különböző gazdasági szereplők: a munkaadók, a munkavállalók, a kormányzat együttműködhessenek, és hosszú távú, esetleg választási ciklusokon túlmutató célokat is kialakíthassanak és követhessenek. A szakosztály újjászervezésével a cél mindehhez hozzájárulva lehetőséget adni az üzleti, a kormányzati és az akadémiai szféra együttműködésére.

A tisztújító közgyűlésen és a szakmai beszélgetésen a részvétel regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők a nevüket, valamint személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványuk számát az igf@allamkincstar.gov.hu e-mailcímre február 24-ig megküldeni szíveskedjenek, s egyúttal jelezzék, hogy a tisztújító közgyűlésen is részt kívánnak-e venni. A résztvevők a megadott igazolványt az épületbe történő belépéshez feltétlenül hozzák magukkal, csak annak felmutatásával lesz lehetőség a belépésre!