Geokulturális párhuzamok – kulturális kiszolgáltatottság. Ezzel a címmel tart előadást Magyari-Beck István, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusa, a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaságtani Szakosztályának elnöke 2014. szeptember 12-én, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központ (Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) előadótermében.

Hovatovább köztudott, hogy nem egy, hanem két kultúrával is rendelkezik az emberiség. Az egyik – a tradicionális – kultúra alapvetően konstruktív, míg a másik – ellenkultúra néven – alapjaiban destruktív, ami abban mutatkozik meg, hogy célja az emberiség létszámának radikális csökkentése. És itt válik fontossá a geokultúra fogalma. A geokultúrát két változatában ismerjük: az egyik területi. Ilyenek a nagy ázsiai és dél-amerikai kultúrák. Ezzel szemben az euró-atlanti kultúra részeinek a hasonlóságára épít. A földrajzi közelség hiányát kompenzálja a fejlett közlekedés, információszolgáltatás és az egyes országok hasonló múltja és jelene. Nem így volt ez a múltban, amikor egyes birodalmak, például az egyiptomi, a római, a frank, az angolszász, az orosz (1990-ig) a magyar (1526-ig) stb. földrajzi pozíciójuknak köszönhették politikai és gazdasági pozíciójukat. E nagy és kis birodalmak egy részét külső erők idézték elő. Másokét a belső – társadalmi – hatások kényszerítették ki. De többnyire mind a két irány egymással hasonló módon és eredménnyel működött. Mindez jellemező például az orosz nagybirodalomra és a magyar kisbirodalomra. A magyar éppúgy, mint az orosz kontinensek közepén helyezkednek el. Magyarország Európa-, Oroszország Euro-Ázsia földrajzi közepe. A kettő abban, különbözik egymástól, hogy amíg az orosz föld és birodalom egyben maradt, addig Magyarországot – a többi közép-európai országgal – balkanizálták, fölosztották. Viszont egyik sem volt képes a misszióját teljesíteni. Mi lehet ennek az oka? Tán az, hogy Oroszországot belülről balkanizálták (Lenin, Trockij, Kerenszkij), addig Magyarországot belülről is (Károlyi Mihály), kívülről is (Trianon). Mert mi is a missziója egy geopolitikai központnak? A felelet: a kulturális szintézis. Így válik a geopolitika geokulturává. Az előadás a fentieket fogja kifejteni.