Az államadósság-mutató mérséklésének középtávú perspektívái – ezzel a címmel rendezett konferenciát az Állami Számvevőszék 2014. június 12-én. Az eseménnyel azon számvevőszéki konferenciasorozat folytatódott, amellyel az ÁSZ támogatni kívánja a Költségvetési Tanács munkáját, felkészülését a stabilitási törvényben rögzített feladataira. Az ÁSZ Hírportál beszámolója.

Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy az Állami Számvevőszék konferenciát rendez, amellyel elsősorban a Költségvetési Tanács munkáját szeretné támogatni. Az eddig szervezett konferenciák középpontjában mindig az államadósság-mutató állt, egyik alkalommal a számlálójával, másik alkalommal a nevezőjével kapcsolatos kérdéseket járták körbe az előadók. Az ÁSZ az idén az államadósság-mutató mérséklésének középtávú perspektíváit választotta a konferencia témájául. A témaválasztást egyfelől az új kormányzati ciklus kezdete, a 2014-ben megkezdődött új európai hétéves költségvetési ciklus, valamint a tagállamok körében a gazdasági kormányzás erősítésének keretében szorgalmazott középtávú (hároméves) költségvetési tervezés fejlesztése, általánossá tétele indokolta.

Az államadósság-mutató mérséklésének középtávú perspektívái témájában idén a következő előadók osztották meg gondolataikat, szakmai álláspontjukat a meghívottakkal: Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke; Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, a KT tagja; Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke; Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára; dr. Marján Attila, a Külügyi Intézet európai kutatási igazgatója; valamint Pitti Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos kutatója.

A felelős költségvetési politika céljait a középtávú költségvetési tervezés során is érvényesíteni kell – hangsúlyozta Kovács Árpád. A Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke előadásában kifejtette, hogy a szabályalapú fiskális politika céljainak középtávú kiterjesztésével elősegíthető a költségvetés egyensúlyi állapotának fenntartása, illetve az ország regionális és globális versenyképességének erősítése.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési és feladatterveinek összeállításakor kiemelt prioritásként kezeli, hogy támogassa a gazdaság versenyképességének javítását – hangsúlyozta előadásában az ÁSZ elnöke. Domokos László rámutatott, hogy az ÁSZ elsősorban teljesítményértékelési és szabályszerűségi ellenőrzéseken keresztül ellenőrizheti azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek javítják a versenyképesség szempontjából fontos tényezőket.

Az alacsony inflációs környezet és a fegyelmezett fiskális politika lehetővé teszi a növekedést támogató monetáris politikát – mondta előadásában Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Az alelnök rámutatott, hogy az alacsony költségvetési hiány ellenére továbbra is javítandók az adósságmutatóink, amelyet a jegybank az önfinanszírozási programon keresztül támogat, és amelynek fő célja a magas bruttó külső adósság és a magas refinanszírozási igény mérséklése.

A fejlesztéspolitika sikere attól függ, miként tud hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, miként tudja elősegíteni az innováció, a foglalkoztatottság és az oktatás fejlesztését a következő időszakban – hangsúlyozta előadásában Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára.

Az európai gazdasági kormányzás megerősítése hosszú távon szükséges lehet a gazdasági növekedés szempontjából – mondta a konferencián Marján Attila, a Külügyi Intézet európai kutatási igazgatója. Az igazgató szerint ez hosszú távon nem csak a gazdasági növekedést befolyásolhatja pozitívan, de a szabályalapú költségvetési tervezés kialakításával hozzájárulhat az európai közösség gazdasági és pénzügyi stabilitásának fenntartásához is. Rámutatott arra is, hogy hosszú távon felmerülhet egy valódi Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) kialakításának szükségessége is.

Halaszthatatlan a gazdasági szerkezet modernizálása, szükséges a nagyobb hozzáadott értéket biztosító tevékenységek felé elmozdulni – erről beszélt előadásában Pitti Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója. Kiemelte, hogy Magyarország számára is fontos a globalizáció előnyeinek tudásalapú kihasználása. Hangsúlyozta, hogy az EU 28-nak a válság menedzselése után a közeljövőben a fenntartható fejlődési pályára állást és az EU2020-ban megfogalmazott célok alapján a nemzetközi versenyképességének javítását kellene újra szorgalmaznia.

A Költségvetési Tanács tagjai, valamint a meghívott előadók a konferencián ismertették a szabályalapú költségvetéssel kapcsolatos gondolataikat, valamint az elmúlt időszak hazai költségvetési, monetáris, makrogazdasági folyamataival, illetve a gazdaság rövid- és hosszú távú versenyképességével kapcsolatos elemzéseiket, európai kitekintéssel.