Honoris Causa Doctor címet adományozott a Pécsi Tudományegyetem Kádár Béla akadémikusnak, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnökének. A Pécsi Tudományegyetem 2012. november 8-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülésén – Mellár Tamás és Horváth Gyula professzorok ajánlásával – fogadta az egyetem díszdoktorává örökös tiszteletbeli elnökünket, aki december 5-én tartotta meg székfoglaló előadását Pécsett. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara a világgazdasági folyamatok feltárásában és a nemzeti gazdaságpolitika sokrétű tudományos megalapozásában elért, nemzetközileg számon tartott eredményei, illetve a Dél-Dunántúli régió és Pécs fejlődéséért kifejtett felelősségteljes intellektuális tevékenységének elismeréseként javasolta a Honoris Causa Doctor cím adományozását Kádár Bélának.

Kádár Béla gazdag és teljesítményekben bővelkedő pályafutása alatt dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia kutatójaként, külföldi egyetemek tanáraként. 1990 és 1994 között külgazdasági miniszter, 1994 és 1998 között az országgyűlés költségvetési bizottságának elnöke. 1999-2008 között a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke.

Kutatási területe a gazdaság- és iparfejlődés, a nemzetközi munkamegosztás, a nemzetközi kapcsolatok, az összehasonlító gazdaságpolitika. Tizenkilenc könyv, több mint négyszáz tudományos közlemény szerzője, társszerzője. Közel kétszáz munkája idegen nyelven jelent meg.

Gazdaságpolitikusként azt az álláspontot képviselte, hogy a magyar gazdaság piacosítása és felzárkóztatása csak exportorientált vállalkozásélénkítéssel és kínálatbővítéssel képzelhető el. Gazdasági diplomáciája eredményeképpen Magyarország elsőként került le a COCOM-listáról, bővültek az OECD-vel és az EU-val kialakított kapcsolatok, intenzívvé vált a külföldi tőkebeáramlás. Kádár Béla gazdag életművének fontos eleme a nemzet sorsáért, a határokon kívül rekedt magyarságért érzett felelősség. Mindig bátran vállalta, hogy az ország felemel­kedéséért határozott és jól átgondolt kormányzati stratégiára és cselekvésre van szükség.

Kiemelkedő tudományos-közéleti tevékenységét számtalan díjjal és kitüntetéssel ismerték el. 1985-ben MTA Nagydíjat, 1993-ban a Német Gazdaságpolitikai Klub döntéseként Szociális Piacgazdaságért Díjat kapott. Elnyerte a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal és a Húsz éves a köztársaság kitüntetéseket, a Pro Renovanda Cultura Hungariae fődíjat és a Magyar Közgazdasági Társaság Életműdíját

A Pécsi Tudományegyetem közössége nagyra becsüli Kádár Béla professzor tudományos érdemeit és azt az áldozatos és példamutató, szolgálattevő szándékot, amellyel gazdagította a magyar és a nemzetközi közgazdaságtudomány eredményeit, és hozzájárult a Dél-dunántúli régió, Pécs gazdasági és tudományos és a  közgazdaságtudományi kar szellemi fejlődéséhez.

A Magyar Közgazdasági Társaság örökös, tiszteletbeli elnöke december 5-én délután tarotta meg székfoglaló díszdoktori előadását a Pécsi Tudományegyetemen.