A Költségvetési Tanács "rendkívüli ülésével" zárult Egerben a Magyar Közgazdasági Társaság jubileumi, 50. Közgazdász-vándorgyűlése. A konferencia előadásainak anyaga és a vándorgyűlésről szóló sajtóbeszámolók már letölthetők a honlapunkon.


A közgazdász-vándorgyûlések a hazai közgazdász szakma legrangosabb és legnagyobb éves összejövetelei: a jubileumi, háromnapos tanácskozás plenáris és szekcióülésein gazdaságpolitikusok, a pénzügyi és üzleti élet kulcsszereplõi, gazdaságkutatók, akadémikusok és egyetemi tanárok tartottak elõadásokat a mintegy félezer fõs, hazai és határainkon túli magyar közgazdászokból álló hallgatóság elõtt.
 

ELÕADÁSOK

Nyitó plenáris ülés

Pálinkás József
akadémikus, elnök, Magyar Tudományos Akadémia
Újra kell-e gondolnunk a növekedés fogalmát?
Andor László, az Európai Bizottság tagja
Európai Unió 2.0
Patai Mihály elnök, Magyar Bankszövetség
A stabil magyar bankrendszer aktuális kérdései
Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Hitviták tüzében – szirénhangok bûvöletében
Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, BCE
Versenyképességünk fokozásának tényezõi

Szekcióülések

I. Államháztartás
Elnök: Madár István vezetõ elemzõ, Portfolio.hu

László Csaba partner, KPMG
Állami szerepvállalás
Mihályi Péter egyetemi tanár, Pannon Egyetem
Mi történt az egészségügyben 20102012 között?
Sándorné Kriszt Éva rektor, BGF
A felsõoktatás átalakulása és gazdasági kérdései
Baráth Etele c. egyetemi tanár, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja
Az európai fejlesztéspolitika, és elérhetõ hatása a magyar államháztartás egyensúlyára
Jankovics László makroökonómiai tanácsadó, gazdasági attasé, Európai Bizottság
Az európa gazdasági kormányzási rendszer átalakítása: elsõ eredmények és a kilátások
Botos Katalin professor emerita és Botos József egyetemi docens, PPKE
Fenntartható nyugdíjrendszer felé

II. Vállalati válaszok
Elnök: Török Ádám akadémikus, egyetemi tanár, Pannon Egyetem és BME, az MKT alelnöke

Mészáros Tamás egyetemi tanár, BCE
Vállalati stratégiák válságban?!
Fülöp Gábor fõtitkár, Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Menni vagy maradni? Ki dolgozik itt 15 év múlva?
Csuka Gyöngyi tudományos segédmunkatárs, MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlõdéstani Hálózati Kutatócsoport
Nemzetgazdasági versenyképességet befolyásoló szabályozási tényezõk
Czakó Erzsébet intézetvezetõ egyetemi docens, BCE, az MKT Ipari és Vállalkozási Szakosztályának elnöke
A hazai cégek nemzetközivé válása: kényszerek, sikerreceptek, lehetõségek
Dobák Miklós intézetvezetõ egyetemi tanár, BCE
Kettõs képességû szervezetek
Szlávik János egyetemi tanár, dékán és Csáfor Hajnalka fõiskolai docens, tanszékvezetõ, Eszterházy Károly Fõiskola
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás vállalati esetei

III. Pénzügyek
Elnök: Asztalos László ügyvezetõ, Tolerancia Kft.

Zöldréti Attila elnökhelyettes, Magyar Államkincstár
Közös pénzügyeink: A mi történetünk – több, mint üzlet
Vigvári András egyetemi tanár, rektorhelyettes, BGF
Kockázatok az önkormányzati pénzügyekben
Losoncz Miklós egyetemi tanár, BME
Euróválság, válságkezelés – bankunió?
Dobák László ügyvezetõ igazgató, AXA Bank
Nagyüzemû válságkezelés egy hazai kisüzemben – az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
Kovács Levente fõtitkár, Magyar Bankszövetség
A pénzforgalmi infrastruktúra megújításának pénzügyi következményei
Kovács Vilmos ügyvezetõ igazgató, Simplexion Informatikai Kft.
A napon belüli elszámolás elõnyei nagyvállalatok számára

IV. Gazdaságélénkítés és külgazdasági stratégia
Elnök: Nyíri Iván, az MKT Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának elnöke

Hidvéghi Balázs helyettes államtitkár, NGM
Külgazdaság új megközelítésben: a “keleti nyitás – nyugati tartás” politikája 
Balás Péter vezérigazgató-helyettes, Európai Bizottság
Az EU külgazdasági kapcsolatai, összefüggésük a magyar külgazdasági stratégiával
Bödõcs Róbert üzletfejlesztési fõosztályvezetõ, Nemzeti Külgazdasági Hivatal
A HITA kereskedelemfejlesztési szolgáltatásai *
Nyíri Iván elnök, MKT Nemzetközi Gazdaság Szakosztály
Az exportfinanszírozás filozófiája és nemzetközi tapasztalatai
Nátrán Roland vezérigazgató, EXIMBANK, MEHIB
A 20 éves hazai exportfinanszírozás eredményei és jelenlegi buktatói
Hegedüs Éva alelnök-vezérigazgató, GRÁNIT Bank Zrt.
A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában
Szakács Tibor elnök-vezérigazgató, Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.
A kereskedelmi banki szféra helye és szerepe az export finanszírozásában

V. Informatika
Elnök: Pongrácz Ferenc ügyvezetõ igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatika Szakosztályának elnöke

Okos energetika, okos közmûvek – intelligens megoldások és fenntarthatóság a közmû és energetika szektorban
Pongrácz Ferenc ügyvezetõ igazgató, IBM ISC Magyarország Kft.
Bevezetõ gondolatok
Friedler Ferenc rektor, Pannon Egyetem
Hálózati modellek és fenntartható fejlõdés
Nagy István központvezetõ, EDF-Démász Hálózati Elosztó Kft. Mérésszolgáltatási Központ
A jövõ technológiája a smart mérés – avagy az „okos mérés” hatása az elosztói tevékenységre
Nagy Zoltán ügyvezetõ igazgató, Magyar Áramszolgáltató Kft.
Smart eszközök a XXI. században – Korlátlan lehetõségek, de vajon ki fizeti meg?

A tudományos kutatások és a gyakorlat aktuális eredményei az informatikai és közgazdaságtan határterületérõl
Vadász Pál ügyvezetõ, Montana Tudásmenedzsment Kft.
A lényeg a lényeg – OSINT az üzleti hírszerzés digitális világában *
Szûcs László projektvezetõ, Antenna Hungária
A sport izgalma, az internet sokoldalúsága: nyáron zsebrevágtuk az olimpiát *
Gábor András ügyvezetõ igazgató, Corvinno Kft.
Nyílt forráskódú szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése és árazása a köz- és a versenyszférában
Fehér Péter egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Üzleti és informatikai architektúra kapcsolatának modellezése
Bagó Péter egyetemi adjunktus, PTE Gazdaság-módszertani Intézet és Pintér Éva egyetemi adjunktus, PTE Gazdálkodástudományi Intézet
Smart home, a fenntartható város részecskéi


Gazdaságpolitikai plenáris ülés
Elnök: Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, BCE, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnöke

Mellár Tamás egyetemi tanár, PTE
A fenntartható adósságpálya problémái
Tóth István György vezérigazgató, TÁRKI Zrt.
Gazdaság, politika, társadalmi kohézió
Vértes András elnök, GKI Gazdaságkutató Zrt.
A hitelesség díja
Csermely Ágnes igazgató, MNB
Ki fizeti a révészt? Az eurózóna útja a recessziótól a politikai válságon át az intézményi struktúra újratervezéséig
Fazekas Károly fõigazgató, MTA KRTK
A magyar foglalkoztatás helyzete és jövõje új nézõpontból

Záró plenáris ülés

Szász Károly
elnök, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
A bankfelügyelés új keretei és feladatai az EU-ban – kihívások és dilemmák

A Költségvetési Tanács „rendkívüli ülése”
Simor András elnök, Magyar Nemzeti Bank
Makrogazdasági kilátások
Domokos László elnök, Állami Számvevõszék
Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetõség (az elõadás szövegediák)
Kovács Árpád egyetemi tanár, elnök, Költségvetési Tanács
Válságkezelési megoldások az EU10 országokban

* A megjelölt elõadásokat a nagy fájlméret miatt nem tudtuk letölthetõvé tenni – de kérésre fájlküldõ szolgáltatással eljuttatjuk érdeklõdõ tagtársainknak, amennyiben ezt jelzik az office.mkt@t-online.hu e-mail-címen!

Az 50. Közgazdász-vándorgylést fokozott sajtóérdeklõdés övezte – az alábbiakban egy válogatás olvasható a vándorgyûlés kapcsán megjelent cikkekbõl, tudósításokból.

Beharangozó írások:
Közgazdász-vándorgyûlés Egerben (Tõzsdefórum)
Kezdõdik az 50. Közgazdász vándorgyûlés (Echo TV)
Elkezdõdött az 50. közgazdász vándorgyûlés (Portfolio.hu)

Nyitó plenáris ülés:
Rózsaszín dolgokról nem lesz szó (Heves Megyei Hírlap)
50. Közgazdász-vándorgyûlés – az IMF-hitel is szóba került a tanácskozáson (TV Eger – videóval)
Nincs növekedés a végtelenségig: ideje átgondolni a közgazdaságtant? (Privátbankár)
Az iPhone-ért sorban állók elrugaszkodtak a valóságtól (Hír24)
Merre tovább? A világot azért mégsem lehet kinõni (Iroda.hu)
Patai: Mindenkinek abba kell hagynia a bankárok szapulását (Hirado.hu)
Abba kell hagyni a bankárok szapulását (Origó)
Patai a magyar beruházásról: Ez katasztrófa! (Portfolio.hu)
Lemondhatunk a gyors növekedésrõl (Világgazdaság)
Parragh növelné a bankrendszerben a magyar tulajdoni hányadot (Inforádió)
Parragh: a vállalatok mentették meg Magyarországot (Menedzsment Fórum)
Chikán: Aki leszakad, annak nulla az esélye a gyõzelemre (Világgazdaság)
Parragh: A nagy kaszálások idõszaka véget ért (Világgazdaság)
Közgazdász vándorgyûlés – Andor: az EU 2.0 szükséges a válság leküzdéséhez (Elemzésközpont)
Andor: vizsgálni kellene az EU-projektek hasznát (Világgazdaság)
Andor: robbanásveszélyes a helyzet Európában (HVG)
Andor: fenntarthatatlan az unió struktúrája (Népszava)

Szekcióülések:
László Csaba: az állam is tud kárt okozni (Index)
Csúcsra érhet a lakosság által jegyzett államkötvények értéke (Hirado.hu)
Nyugdíjrendszer – Hátrányban azok, akik gyereket vállalnak (Világgazdaság)
Pontra adnák a nyugdíjat – mennyit ér egy gyerek? (Privátbankár)
Veszélyben a kormány csodafegyvere? (Napi Gazdaság)
Baráth Etele: halmozottan hátrányos helyzetbe került Magyarország (Menedzsment Fórum)

Gazdaságpolitikai plenáris ülés:
Mellár: nem lehet elinflálni az adósságot (Index)
Vértes: az IMF-fel megúsztuk volna a megszorításokat (Origó)
Vértes: 370 milliárdot dobott ki a kormány az ablakon (Világgazdaság)
A patás ördögök országa lettünk (Index)
Csermely: Nem mi fújjuk a passzátszelet (Index)
A válság miatt új EU-szerzõdésre van szükség (Figyelõ)

Záró plenáris ülés:
Összeült a Költségvetési Tanács a Közgazdász-vándorgyûlésen (Pénzügyi Szemle)
Szász Károly: jó dolog a bankunió, de jobb kívül maradni (Világgazdaság)
Nulla közelében a potenciális növekedésünk (Világgazdaság)
A felzárkózási esélyünk Romániához vagy Bulgáriához áll közel (Világgazdaság)
Simor: Magyarországon nincs fordulat (168 Óra)
Simor kiszámíthatóságot várna (Hír24)
Közgazdász Vándorgyûlés – Simor: stabil szabályozási környezet kell a beruházások növeléséhez (Galamus)
Simor: stabil szabályozási környezet kell a beruházások növeléséhez (Metropol)
“Rendkívüli ülést” tartott a Költségvetési Tanács (Privátbankár)

 

Az 50. Közgazdász-vándorgyûlés támogatói:

OTP Bank Nyrt. 

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Tudományos Akadémia

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szerencsejáték Zrt.

Antalis Magyarország

MONTANA Tudásmenedzsment Kft.

Dr. Nyíri Iván

Nemzeti Együttmûködési Alap

A rendezvény médiatámogatója: