A Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezete – több év szünet után, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának jelentős szerepvállalásával – 2012. május 21-én megtartotta újjáalakuló ülését. A megyei szervezet elnöke Halmai Péter egyetemi tanár, alelnöke Molnár Tamás egyetemi docens, titkára pedig Csuka Gyöngyi tudományos segédmunkatárs lett. Az ülésen Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács és az MKT elnöke Válságkezelési választások az EU országaiban címmel tartott előadást.

A Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezete célul tűzte ki, hogy az MKT feladatai közé tartozó tevékenységeket megyei szinten megvalósítja: összefogja a Veszprém megyei közgazdászokat, továbbképzéseket, előadásokat, találkozókat, szakmai vitákat szervez számukra, segítséget nyújt érdekeik érvényesítése során. A társaság nagy súlyt fektet arra, hogy az elmélet és a gyakorlat, a kutatás és az oktatás, a közszolgálat és a vállalati szféra, a pénzintézetek és a médiák területén dolgozók közül egyaránt toborozzon tagokat. Így a Veszprém megyei szervezethez csatlakozhat minden olyan kis- és középvállalkozó, vállalatvezető, menedzser, egyetemi oktató és hallgató, valamint más, a köz- és versenyszférában dolgozó közgazdász, aki felismerte, hogy céljai megvalósításához nélkülözhetetlen a szakmai fejlődés és a kapcsolatépítés.