Megjelent a Közgazdasági Szemle márciusi száma. A magyar közgazdász szakma legrangosabb folyóirata ebben a hónapban aktuális témákkal, többek között a monetáris politikának a magyar gazdaságra gyakorolt hatásával foglalkozik. További információk: www.kozgazdasagiszemle.hu.

TARTALOM

Békés Gábor – Muraközy Balázs: Magyar gazellák. A gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése

Pellényi Gábor:
A monetáris politika hatása a magyar gazdaságra. Elemzés strukturális, dinamikus faktormodellel

Kaliczka Nándor:
A tartós eszközök értékcsökkenési mintájának empirikus becslése

SZEMLE

Kengyel Ákos: Az Európai Unió kohéziós politikájának integrációs jelentősége és szabályozásának jövője

KÖNYVISMERTETÉS

Nyugdíjreformok Közép-Kelet-Európában válság idején. Kenichi Hirose (szerk.): Pension Reforms in Central and Eastern Europe in Times of Crisis, Austerity and Beyond (Simonovits András)

Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás (Barancsuk János)