Megjelent a Közgazdasági Szemle májusi száma. A hazai közgazdász társadalom legrangosabb folyóiratának a főszerkesztői feladatait – az MTA IX. osztályának döntése értelmében –  2011 elejétől Halm Tamás, az MKT főtitkára látja el.

T A R T A L O M

Kónya István: Növekedés és felzárkózás Magyarországon, 1995-2009

Farkas Beáta: A közép-kelet-európai piacgazdaságok fejlődési lehetőségei az Európai Unióban

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS

Gulyás Attila: Diktátor a barátom? A barátság és a méltányosság kapcsolata

VITA

Erdős Tibor: Számít-e a valutaárfolyam?

SZEMLE

Szalavetz Andrea: Innovációvezérelt növekedés?

KÖNYVISMERTETÉS

Milyen a jó közgazdaságtan? Töprengések Wagener könyve kapcsán (Hans-Jürgen Wagener: Wirtschaftsordnung im Wandel) (Csaba László)