Elhunyt Antal László. Az egyik legismertebb magyar közgazdászt 65 éves korában érte a halál.

Antal László 1943. január 22-én született Budapesten. A diploma megszerzése, 1967 után a Pénzügyminisztériumban dolgozott a Pénzügyi Szemle című szakfolyóirat szerkesztőjeként, majd miniszteri tanácsosként. 1977-1987 között a Pénzügykutató Intézet tudományos osztályvezetője, 1987-1988-ban igazgatóhelyettese volt. 1989-ben kinevezték miniszterhelyettessé. 1990-ben a Konjunktúra- és Piackutató Intézet tudományos főmunkatársa, 1992-ben a Magyar Külkereskedelmi Bank elnöki tanácsadója lett. 1990-ben alapító tagja volt a Közép-európai Gazdaságkutató és Tanácsadó Kft-nek.

1997 óta különböző intézményeknél tevékenykedett: elnöke volt a Budapesti Pénzügyi Központ Rt. felügyelőbizottságának, tagja volt az MTA Pénzügytani Bizottságának, a Napi Gazdaság című gazdasági napilap szerkesztőbizottságának, elnöke volt a Magyar Közgazdasági Társaság pénzügyi szakosztályának. A rendszerváltás idején közreműködött az Új Márciusi Front megalakításában. Az 1994-es, 1998-as és 2006-os parlamenti választásokon a Szabad Demokraták Szövetsége országos listáján szerepelt.

Antal László 1986-ban nyerte el a közgazdaság-tudomány kandidátusa címet. Egyike volt a magyarországi rendszerváltás reformközgazdászainak, közreműködött a Fordulat és reform című tanulmány elkészítésében. Tudományos publikációiban kiemelten foglalkozott a magyarországi tőkeáramlás, valamint a fenntartható növekedés témakörével. Oktatói tevékenysége során az utóbbi években részt vett doktoranduszok képzésében a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán.

(MTI)

Antal Lászlót több mint kétszáz pályatársa kísérte utolsó útjára. A búcsúzók között éppúgy volt korábbi miniszterelnök, mint több volt pénzügyminiszter, bankvezető, a reformközgazdászok széles köre – és természetesen a Magyar Közgazdasági Társaság jelenlegi és korábbi tisztségviselői.