Lisszaboni reformok – magyarországi megvalósítás. Ez a központi témája a június 26. és 28. között Egerben, a Park Hotelben megrendezendő 46. Közgazdász-vándorgyűlésnek. A végleges program letölthető a honlapunkon. Az on-line regisztráció lezárult, további regisztrációs igényeket a 06 (52) 522-222-es teelfonszámon lehet jelezni, valamint a vándorgyűlés helyszínén felállított regisztrációs asztalnál.

Magyarország gazdasági fejlődésének lendülete az utóbbi években jócskán alábbhagyott, s a térség korábbi mintaországa egyre több mutató tekintetében a sereghajtók közé kerül. Ennek ellenére a politikai erők túlnyomó többsége egyfajta stabilitást igényel vagy ígér, mintha hazánk előtt már nem állnának nagy horderejű, reformértékű alkalmazkodási feladatok.

A 46. közgazdász-vándorgyűlés címválasztása arra utal, hogy e reformok nemcsak Magyarország sürgető tennivalóinak listáján sorakoznak: az Európai Unió régi és új tagállamait is hasonló feladatok nyomasztják – bár legtöbbjük nálunk sokkal kedvezőbb növekedési és társadalmi környezetben láthat neki a megvalósításuknak.

Az EU 2000-ben elfogadott lisszaboni stratégiáját, mint közismert, az akkori tagállamoknak sem sikerült végrehajtaniuk Ezért a 2005. évi „félidős” felülvizsgálat során elkerülhetetlenül szűkíteni kellett a célkitűzéseket, a gazdaság versenyképességére-növekedésére, valamint a foglalkoztatás bővítésére összpontosítva az erőfeszítéseket.

Minden tagállamnak össze kell állítani ún. nemzeti reformprogramját, amelyben bemutatja, miként kívánja elérni az említett célokat. A következő programnak 2008 őszére kell elkészülnie – ennek munkálataival (is) megismerkedhetnek a rendezvény résztvevői.

A tanácskozáson sok – sajnos – „örökzöld” téma szerepel. A legfontosabb a versenyképesség javítása: csökkentenünk kell-e az adókat, és ha igen, mely adónemeket és milyen mértékben? Hogyan nyúljunk hozzá az oktatási rendszerünkhöz, hogy végre meg tudjon felelni a munkaerőpiac gazdasági (meg a mai kor társadalmi) igényeinek? Mindehhez mekkora a költségvetés mozgástere? Teljesíthető-e a konvergenciapogramunk – és mekkora árat kellene fizetnünk, ha nem hajtanánk végre? Mitől nőhet a foglalkoztatás? Milyen legyen a fenntartható nyugdíjrendszerünk – és elegendő-e, ha csak a 2010-es évek legvégén emelkedik a nyugdíjkorhatár? Milyenek a magyar gazdasági kilátásai a világgazdasági viharok (a likviditás szűkülése, az élelmiszerek, nyersanyagok és energiahordozók megállíthatatlannak tűnő drágulásának) közepette? Hogyan képes bankrendszerünk kezelni ezeket a változásokat? Lesznek-e következményei a magyar pénzpiacon a világméretű bankválságnak?

Legalább ilyen izgalmasak azonban azok a témák, amelyek eddig nem vagy nem ilyen terjedelemben szerepeltek a közgazdász-vándorgyűléseken. Biztosított-e hosszú távon is Magyarország energiaellátása? Mit kell tennünk azért, hogy a jövőben is megfelelő áron és biztonságosan juthassunk villamos energiához? Hogyan szolgálja a közutak (elsősorban a gyorsforgalmi utak) fejlesztése az ország versenyképességét, a területi kohéziót? Jó módszere-e az uniós támogatások felhasználásának az ún. pólusprogram? Eléggé megalapozott-e fejlesztéspolitikánk, vagy inkább a széttagoltság, az átgondolatlanság jellemzi – amint azt az ÁSZ egyik friss jelentése állítja? Érett-e a helyzet Magyarországon is arra, hogy a vállalatok – nyugati és távol-keleti mintákat követve – nagyobb felelősséget vállaljanak a társadalomért, a környezetért?

A vándorgyűlés időbeosztása és előadói:

Június 26. (csütörtök), 14.00–17.30 óra

NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS

14.00 – 15.45

Megnyitó: Kovács Árpád elnök, ÁSZ, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

Köszöntő: Sós Tamás országgyűlési képviselő, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Előadások:

Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Foglalkoztatás és növekedés Magyarországon

Balázs Péter egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem

Versenyképesség az EU-ban

15.45 – 16.00 S z ü n e t

16.00 – 17.30

Varga Mihály országgyűlési képviselő, a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke

Kell-e újraírni az eddigi forgatókönyveket?

Barabás Gyula ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt. , az Oriens programjának egyik kidolgozója

Kilábalás

Június 27. (péntek), 9.00–17.30 óra

SZEKCIÓÜLÉSEK

I. szekció: Makrogazdaság

Szekcióelnök: Bod Péter Ákos egyetemi tanár, BCE

9.00 – 10.30

Kovács István Vilmos
elnökhelyettes, NFÜ

A változás dinamikája – nemzeti reformprogram 2008-2010

Báger Gusztáv főigazgató, egyetemi tanár, ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézet

A tudásalapú gazdaság (és társadalom): helyzetkép és kihívások

Halmai Péter egyetemi tanár, Szent István Egyetem

Reform és növekedés

10.30 – 10.45 Szünet

10.45 – 12.15

Parragh László
elnök, MKIK

A magyar gazdaság helyzete, kilátásai – kitörési pontok

Stumpf István elnök, Századvég Alapítvány

A neoweberiánus állammodell vonzásában

Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaság-tudományi Intézet

Foglalkoztatás, közoktatás, szociális gondoskodás

12.15 – 14.00 Ebéd

14.00 – 15.15

Hamecz István
elnök-vezérigazgató, OTP Alapkezelő Zrt.

Hol áll és merre mehet a gazdaság?

Mihályi Péter egyetemi tanár, Pannon Egyetem

Miért beteg a magyar gazdaság?

15.15 – 15.30 Szünet

15.30 – 17.00 – Kerekasztal

Belyó Pál főigazgató, ECOSTAT

Barcza György vezető elemző, K&H Bank

Farkas Zoltán rovatvezető, Heti Világgazdaság

Madár István vezető elemző, portfolio.hu

Palócz Éva vezérigazgató, KOPINT-TÁRKI Zrt.

II. Üzleti és állami pénzügyek

Elnök: Szikora János elnök, APEH

9.00 – 10.15

Felcsuti Péter
vezérigazgató, Raiffeisen Bank, elnök, Magyar Bankszövetség

Az aranykor után – a magyar bankrendszer helyzetéről

Terták Elemér igazgató, Európai Bizottság

Milyen szabályozási változásokkal reagál az EU napjaink pénzügyi válságára?

Asztalos László tag, PSZÁF Felügyeleti Tanács

A legszegényebbek védelme: a mikrobiztosítás

10.15 – 10.30 Szünet

10.30 – 12.00

Paál Péter
alelnök, MKT Informatikai Szakosztály

E-kormányzat és versenyképesség

Herich György egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, elnök, Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete

A versenyképesség-javítás eszközei (adóreform, adótervezés)

Pitti Zoltán tudományos kutató, BCE

Egy adóreform esélyei Magyarországon

12.00 – 14.00 Ebéd

14.00 – 15.45

Pulay Gyula
főigazgató-helyettes, ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézet

A költségvetés (2008–2010) köckázatelemzése

Kármán András igazgató, Magyar Nemzeti Bank

A magyar költségvetés kiadási szerkezete nemzetközi összehasonlításban

Riecke Werner közgazdász, nemzetközi tanácsadó

A felzárkóztatás buktatói

15.45 – 16.00 Szünet

16.00 – 17.00

Kovács Erzsébet
egyetemi tanár, BCE

A nyugdíjváltozatok hatásvizsgálata – beszámoló a nyugdíj-kerekasztal munkájáról

Pongrácz Ferenc pénzügyi igazgató, IBM Magyarország

A pénzügyi funkció a globalizálódó világban – Pénzügyi Szolgáltató Központok

III. Energia és infrastruktúra

Elnök: Csepi Lajos szakállamtitkár, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

9.00 – 10.15

Csepi Lajos
szakállamtitkár, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

Integrált közlekedésfejlesztés a tényleges gazdasági/felhasználói igények tükrében

Heinczinger István vezérigazgató, MÁV Zrt.

XXI. századi vasutat építünk

Antal Jánosné üzleti igazgató, Mátrai Erőmű Zrt.

Az EU CO2-stratégiájának hatása a villamosenergia-árakra, a villamosenergia-piac szereplőire és a szénbázisú erőművek versenyképességére

10.15 – 10.30 Szünet

10.30 – 12.00

László Sándor
vezérigazgató, Magyar Közút Kht.

Állami szolgáltatás finanszírozásának közgazdasági problémái a Közút szempontjából

Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt

“Az önök pénzéből, önöknek épülnek!” A közlekedési beruházások megvalósításának gyakorlata

Nagy R. Attila elnök-vezérigazgató, Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Európai kapcsolatok európai színvonalon – Az autópálya-szolgáltatás titka

12.00 – 14.00 Ebéd

14.00 – 15.30

Horváth J. Ferenc
elnök, Magyar Energia Hivatal

Piacnyitás a villamosenergia-iparban

Nagy Márta alelnök, Gazdasági Versenyhivatal

A villamosenergia piacnyitás szomorú állapotáról

Gordos Péter szakállamtitkár, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

Alternatív energetikai szabályozási kérdések

15.30 – 15.45 Szünet

15.45 – 17.15

Hegedüs Miklós
ügyvezető igazgató, GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft.

Energiapolitikai kérdőjelek, lehetséges válaszok

Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes, Paksi Atomerőmű Zrt.

Az atomerőmű teljesítménynövelésének és élettartam-hosszabbításának gazdasági kérdései

Bakáts István, az igazgatóság tagja, E.ON Hungária Zrt.

Ellátásbiztonság, nemzetközi kitekintés, versenyárak

Miklós László vállalati kapcsolatok igazgatója, MOL Nyrt.

Regionális együttműködés a gázellátásban – mikor lesz verseny a gázpiacon?

IV. Fejlesztéspolitika, regionális politika

Elnök: Baráth Etele c. egyetemi tanár, országgyűlési képviselő

9.00 – 10.30

Bihary Zsigmond
főigazgató, Állami Számvevőszék

Gazdaságfejlesztés az ellenőrzés tükrében

Lehman Kristóf kutatásvezető, Ecostat

Az I. NFT hatásértékelése – európai tapasztalatok

Szaló Péter szakállamtitkár, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

A versenyképesség és kohézió gyakorlati érvényesítése

10.30 – 10.45 Szünet

10.45 – 12.00

Zombori Zita ügyvezető igazgató, Pólus Program Iroda Kft.

A Pólus Program hatása az üzleti környezetre és a vállalkozói versenyképességre

Kéri István elnök, Pécsi és Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Miért sikeres a pécsi pólusprogram?

12.00 – 14.00 Ebéd

14.00 – 15.00

Faragó László főigazgató-helyettes, MTA Regionális Kutatások Központja

Policentrikus városfejlesztés a lisszaboni célok megvalósításáért

Nagy Imre országgyűlési képviselő, elnök, Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság

Észak-Magyarország turisztikai lehetőségei, fejlesztési irányai

15.00 – 15.15 Szünet

15.15 – 16.15

Aladics Sándor
vezérigazgató-helyettes, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Versenyképesség fejlesztési hitelekkel

Flaisz Ágoston igazgató, Infinity Zrt.

Pályázatok pályázói szemmel

V. Vállalati versenyképesség (félnapos!)

Elnök: Papanek Gábor egyetemi tanár, EKF

9.00 – 10.30

Czakó Erzsébet
intézetvezető egyetemi docens, BCE

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Viszt Erzsébet kutatásvezető, GKI Zrt.

A bürokratikus terhek csökkentése mint versenyképességi tényező, kényszer és lehetőség

Csirke István fogalmazó, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fejlesztése Főosztály

Jó/jobb/legjobb – az üzleti környezet fejlesztésének lehetőségei

10.30 – 10.45 Szünet

10.45 – 12.00

Wölfer, Dirk
kommunikációs vezető, Magyar–Német Ipari és Kereskedelmi Kamara

A hazai üzleti környezet külföldi befektetői szemmel

Gödri István általános ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth Pneumatika Kft.

A folyamatos jobbítás kultúrája

Fülöp Gábor főtitkár, Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Város a vállalkozásért, vállalat a városért?

12.00 – 14.00 Ebéd

VI. Köztudatos vállalati magatartás (félnapos!)

Elnök: Kerekes Sándor egyetemi tanár, rektorhelyettes, Budapesti Corvinus Egyetem

14.00 – 15.30

Kerekes Sándor
egyetemi tanár, rektorhelyettes, BCE

A fenntartható vállalat: a rogyadozó társadalmi pillér

Szlávik János egyetemi tanár, BME

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Szomolányi Katalin, csoportvezető, Magyar Telekom Nyrt.

Vállalati fenntarthatóság és annak alkalmazása a Magyar Telekomnál

15.30 – 15.45 Szünet

15.45 – 17.00

Fekete István
elnök, Joint Venture Szövetség

Társadalmi felelősségvállalás, a nemzetgazdaság fehéredése

Szántó Zoltán intézetvezető, BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet és Tóth István János tudományos főmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Üzleti korrupció Magyarországon – egy empirikus kutatás előzetes eredményei

Angyal Ádám egyetemi tanár, BCE

Hogyan legyünk felelősségteljes vállalat?

Június 28. (szombat), 9.00–13.30 óra

ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS

9.00 – 10.45

Köszöntő: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere

Szekcióelnöki beszámolók

10.45 – 11.00 S z ü n e t

Előadások:

Farkas István elnök, PSZÁF Felügyeleti Tanács

Egyesülő európai pénz- és tőkepiac-lehetőségek

Karvalits Ferenc első alelnök, Magyar Nemzeti Bank

Monetáris politikai kihívások – globális perspektíva és a magyarországi helyzet

Veres János országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter

Kiigazítás után – folytatódó felzárkózás, modernizáció, versenyképesség

Kovács Árpád elnök, ÁSZ, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

Zárszó

13.30 Ebéd

A vándorgyűlés támogatói:

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Villamos Művek Zrt.

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Pannon Hőerőmű Zrt.

EON Hungária Kft.

Infinity Zrt.

Állami Autópálya-kezelő Zrt.

Mátrai Erőmű Zrt.

Magyar Közút Kht.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Heves Megyei Önkormányzat

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Nyíri Iván dr.

ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport

Kőporos Pincészet, Eger

MAPI Magyar Pályázatkészítő Iroda