A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a

NAPI Gazdaság Vállalkozásfejlesztési Fóruma következő rendezvényének témája: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdaságfejlesztési Szakállamtitkársága fejlesztést segítő tevékenységének bemutatása. Előadó: Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára. Szakmai vezető: Dr. Osman Péter, a Tagozat elnöke.

A Gazdaságfejlesztési Szakállamtitkárság feladata a magyar gazdaság reálkonvergenciájának elősegítése, az infokommunikáción alapuló tudásgazdaság fejlesztése, az üzleti környezet és klíma gyors javítása. Célja az információs társadalom, a tudásalapú gazdaság, és az üzleti környezet ál-lapotát felmérő nemzetközi ranglistákon jelentős előrehaladás elérése a következő négy évben. Ennek egyik fő eszközeként, a szakállamtitkárság – pályázatok útján – anyagi támogatásokkal segíti a hazai vállalkozások fejlődését, tevékenységét.

A szakállamtitkársághoz tartozó főosztályok feladatköre:

· Vállalkozásfinanszírozási Főosztály: a vállalkozások pénzpiaci finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása, a piaci elégtelenségek kiküszöbölése fejlesztéspolitikai és szabályzói eszközökkel, a pénzpiaci kínálati oldal és a vállalkozások piaci finanszírozhatósá-gának fejlesztésével. A gazdaságfejlesztési programok stratégiai tervezésének és a kapcsolódó termékek kidolgozásának összefogása.

· Üzleti Környezet Fejlesztése Főosztály: a gazdaság versenyképességének növelése, Magyarország működőtőke-vonzó/felhalmozó képességének javítása a vállalkozások alapítá-sa és működtetése tranzakciós költségeinek csökkentésével, a piacszabályzás és a kormányzati szektor vállalkozói szolgáltatásainak fejlesztésével a vállalkozói kultúra- és tu-dástranszfer ösztönzésével.

· Innovációs és K+F Főosztály: a tudást gazdasági eredménnyé konvertáló innovációs értéklánc erősítését célzó koncepciók, stratégiák kidolgozása, a kutatást és az innovációt segítő jogszabályok, programok kialakítása, valamint az iparjogvédelem és a K+F eredmények gyakorlati hasznosításának támogatása.

· Infokommunikációs és eGazdaság Főosztály: az információs társadalom terjedését korlátozó tényezők felszámolása, és a fejlődés elősegítése a hozzáférés, a tartalom, a motiváció, a képzettség és a biztonság területén szabályozási, közpolitikai és támogatási eszközök összehangolt alkalmazásával.

A rendezvény kezdési időpontja: 14.30