Rövid összefoglaló készült a „Megoldások a mikro-, kis- és középvállalatokat érintő pénzügyi problémákra” c. konferenciánkról.

A Magyar Közgazdasági Társaság Pénzügy Szakosztálya 2006. szeptember 19-én kisvállalkozásoknak tartott minikonferenciát „Megoldások a mikro-, kis- és középvállalatokat érintő pénzügyi problémákra” címmel. A rendezvény célja az volt, hogy választ adjon arra, hogy miként boldogulhat egy vállalkozás az egyre nehezedő körülmények és szűkülő lehetőségek között is. Ehhez az előadók a vállalkozások versenyképességéhez szükséges, túlélésüket biztosító, fejlődésüket támogató pénzügyi eszköztárat és gyakorlatban alkalmazható módszereket mutattak be.

A délután folyamán kilenc előadást hallgathattak végig a résztvevők. A forrásbiztosítás kapcsán az előadók nem csupán az értékesítéshez kapcsolódó piaci és támogatott eszközökről, illetve támogatásokról tartottak ismertetőt, hanem arról is, hogy milyen módon tudja egy egészséges vállalkozás hitelképességét bizonyítani. A források és a piaci kockázatok kezelését követően még szó volt az új adózási szabályokról és az ezeknek való megfelelésről; a közbeszerzésbe való bekapcsolódás lehetőségeiről is. A jelenlévők feltehették kérdéseiket az előadóknak az előadások után, illetve a program szünetében.

A rendezvény előzetesen nagy érdeklődést váltott ki. A félszáz résztvevő a gyakorlatban jól alkalmazható információkat adó minikonferenciát egyértelműen hasznosnak ítélte.